BPA-dotter fixar bra luft åt Electrolux

BPA-dotter fixar bra luft åt Electrolux Installationskoncernen BPAs dotterbolag Luftkonditionering installerar ventilationen i Electrolux nya huvudkontor i Stockholm. Forskning ställer höga krav på inomhusmiljön i lokalerna. Det blir BPA-dottern Luftkonditionering AB som svarar för ventilationsinstallationerna när Electrolux får nytt huvudkontor. Kontoret kommer att ligga i det som tidigare var St Görans barnsjukhus på Kungsholmen i Stockholm. Utöver kontorsutrymmen kommer det ombyggda barnsjukhuset att innehålla även laboratorie- och andra forskningslokaler. Det bredare användningsom-rådet ställer höga kvalitets- och miljökrav på installationerna i byggnaderna. Värdet på Luftkonditionerings order uppgår till cirka 15 miljoner kronor. Stockholm den 27 maj 1998 För eventuell ytterligare information kontakta: Christer Rohlin, Verkställande direktör, Luftkonditionering AB, tfn 08-705 54 70 alt 0708-15 19 91 BPA är Skandinaviens ledande installationsföretag, med etableringar på cirka 100 orter. Som enda företag i Sverige kan BPA erbjuda totala samordnade installationer inom VS, el och ventilation. Inom företaget bedrivs även en snabbt expanderande underhållsverksamhet riktad mot fastighets och industrisektorn. BPA betraktar Skandinavien som sin hemmamarknad och är väl etablerat både i Danmark och Norge. Nettoomsättningen uppgår till cirka 6 miljarder kronor och antalet anställda till cirka 6 000.

Prenumerera

Dokument & länkar