BPAs styrelse positiv till bud

BPAs styrelse positiv till bud Den 29 april lämnade riskkapitalfonden Procuritas Capital Partners II (PCP II) och Peab AB genom det av PCP II majoritetsägda bolaget Investeringssällskapet 1999 AB ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna och innehavarna av teckningsoptioner i BPA AB. Investeringssällskapet har också träffat avtal med Investment AB Latour om förvärv av deras aktier och teckningsoptioner, även Latour kommer att gå in som delägare i Investeringssällskapet. För varje A- aktie i BPA erbjuds 30,50 kr, för varje B-aktie 28,00 kr och för varje teckningsoption 13,60 kr. BPA ABs styrelse har utvärderat erbjudandet. Styrelsen har anlitat Handelsbanken Markets som extern rådgivare vid sin utvärdering. Handelsbanken Markets har i sitt utlåtande till styrelsen förklarat som sin uppfattning att ersättningen till BPAs aktieägare enligt det offentliga erbjudandet är skälig från en finansiell synpunkt. BPA ABs styrelse har beslutat att rekommendera BPAs aktieägare och innehavare av teckningsoptioner att godta kontanterbjudandet om 30,50 kr för varje A- aktie; 28,00 kr för varje B-aktie och 13,60 kr för varje teckningsoption. I beslutet deltog inte styrelsens ordförande Erik Paulsson och ledamoten Lennart Ahlgren som båda också är styrelseledamöter i Peab AB. Inte heller ledamoten Fredrik Palmstierna, som tillika är styrelseledamot i Investment AB Latour deltog i beslutet. Stockholm den 17 maj 1999 Styrelsen BPA AB För ev ytterligare information kontakta: Johan Karlström, Verkställande direktör BPA AB tel 08-799 85 00 Per Blixt, Informationschef BPA AB tel 08-799 85 16 alt 070-549 28 08 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/17/19990517BIT00030/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/17/19990517BIT00030/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar