BrainCool AB - ansöker om två nya patent för The BrainCool System avseende selektiv hjärnkylning

BrainCool AB (publ), ett företag med fokus på medicinsk kylning, inlämnar två nya patentansökningar för The BrainCool System.

Patentansökningarna är inriktade på att skydda bolagets vidareutveckling av kylning av huvud/nacke, för att skapa s.k. selektiv hjärnkylning, vilket utgör en viktig del av bolagets kompletta sortiment av ytkylningsprodukter och är en tillämpning som BrainCool är ensamma om att kunna erbjuda.

Tidigare har bolaget, för The BrainCool System, inlämnat två PCT-ansökningar avseende bolagets patentansökningar för "Shivering" (P109330003) och "Flerzonskylning" (P109330004).

De två nya patenten är inriktade på den turbulenta flödesriktaren i silikondelen som anläggs mot patientens huvud/nacke samt på den utanpåliggande isolatorns förmåga att generera både lämpligt anläggningstryck och isoleringsförmåga.

Våra patentansökningar är svenska handlingar vilka kommer att kompletteras med internationella PCT-ansökningar inom det s.k. prioritetsåret. Detta innebär att internationella ansökningar, ur granskningshänseende, kommer att betraktas som ingivna på samma dag som den rubricerade svenska ansökningen. Eventuell publicering eller utövning av uppfinningen under prioritetsåret kan därigenom inte utgöra hinder för patentering av uppfinningen i annat land.

VD Martin Waleij kommenterar:

BrainCool AB (publ) har en aktiv IPR-strategi och arbetar kontinuerligt med förvärvandet av immateriella rättigheter på prioriterade marknader.

De två patentansökningarna är baserade på bolagets vidareutveckling och tester av The BrainCool System för att optimera selektiv hjärnkylning av huvud och nacke, vilket vi har belyst med kliniska studier i samarbete med University of Edinburgh. Dessa förbättringar leder till en ännu mer effektiv lösning för s.k. selektiv hjärnkylning, vilket även ligger i linje med de unika möjligheter produkten har för kontrollerad kylning med olika effekter på olika kylzoner, något som kan vara fördelaktigt för att minska biverkningar.

Bolaget är ensammt om denna tillämpning och patentansökningar är viktiga komponenter för att skydda unika egenskaper hos vår produkt. Jag ser även framtida tillämpningar med vårt mindre kylsystem med kylzoner enbart för huvud och nacke för s.k normotermi.

Vår marknadsanalys visar att en lägre måltemperatur fortsatt kommer vara den dominerande kylningsmetoden för hjärtstopp, liksom även är fallet för flera andra indikationer. Patentansökningarna skapar ytterligare flexibilitet i vårt erbjudande eftersom vi även kan koppla till huvud och-nackkylning till vårt mindre kylsystem, t.ex för användning inom ambulanssjukvård eller andra applikationer.

För ytterligare information:

Martin Waleij - VD

Telefon: 0733 -93 70 76

E-post:   martin.waleij@braincool.se

Taggar:

Om oss

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på SPOTLIGHT Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar