BrainCool AB (publ ) erhåller marknadsgodkännande i Mexico samt en första order

BrainCool AB (publ) har erhållit marknadsgodkännande för BrainCool System i Mexico. Godkännandet motsvarar produkten IQool™ Warm System för USA marknaden med en ny värmefunktion som på ett effektivt sätt kan reglera kroppstemperaturen. Bolaget har även erhållit en första order om ett system och engångsartiklar för 20 patienter från en distributör. Systemet kommer användas i en första utvärdering på ett sjukhus för att skapa lokal referens och data.

VD Martin Waleij kommenterar:

-          Även om Mexico inte är en huvudmarknad för bolaget så påvisar affären dels vår förmåga att hantera regulatoriska projekt, dels intresset för vår produkt i samband med en första order på en utvärdering. Närheten till USA är positivt då vi nu kan skapa en kundbas i ett geografiskt närliggande område, vilket utgör en viktig referens vid etablering i USA.

Priset per uppsättning kylplattor för distributören är 6 000 sek vilket visar potentialen för projektet. I Mexico är hjärt-kärlsjukdomar den vanligaste dödsorsaken, patientunderlaget består utav cirka 100,000 människor per år.

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juni 2018.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarket.

Om oss

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på SPOTLIGHT Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar