BrainCool AB (publ) meddelar idag att datumet för bolagets årsstämma 2017 senareläggs till den 27 juni 2017

Tidigare i bokslutskommunikén har angetts att BrainCool AB (publ) planerar att årsstämman ska hållas den 11 april 2017. Styrelsen har nu beslutat att årsstämman skall hållas först den 27 juni 2017.

Årsredovisningen kommer att presenteras senast i samband med kallelse till årsstämma.

För mera information

Martin Waleij – VD BrainCool AB (publ)

Telefon: 0733 -93 70 76

E-post:   martin.waleij@braincool.se        

Om oss

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på AktieTorget.

Prenumerera

Dokument & länkar