BrainCool AB (publ) meddelar idag att datumet för bolagets årsstämma 2017 senareläggs till den 27 juni 2017

Tidigare i bokslutskommunikén har angetts att BrainCool AB (publ) planerar att årsstämman ska hållas den 11 april 2017. Styrelsen har nu beslutat att årsstämman skall hållas först den 27 juni 2017.

Årsredovisningen kommer att presenteras senast i samband med kallelse till årsstämma.

För mera information

Martin Waleij – VD BrainCool AB (publ)

Telefon: 0733 -93 70 76

E-post:   martin.waleij@braincool.se        

Om oss

BrainCools affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter inom medicinsk kylning av hjärnan.

Prenumerera

Dokument & länkar