BrainCool AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2016

BrainCool AB (publ) offentliggör härmed årsredovisningen avseende 2016. Årsredovisningen finns publicerad på www.braincool.se och går att ladda ner från hemsidan.   

För mer information

Martin Waleij - VD
+46 - 733 -93 70 76
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om oss

BrainCools affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter inom medicinsk kylning av hjärnan.

Prenumerera

Dokument & länkar