BrainCool AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2016

BrainCool AB (publ) offentliggör härmed årsredovisningen avseende 2016. Årsredovisningen finns publicerad på www.braincool.se och går att ladda ner från hemsidan.   

För mer information

Martin Waleij - VD
+46 - 733 -93 70 76
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om oss

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på AktieTorget.

Prenumerera

Dokument & länkar