BrainCool AB erhåller patentgodkännande för teknik vid frossbrytningar (”shivering”) vid nedkylning med BrainCool System

BrainCool AB (publ ) har erhållit patentgodkännande från svenska Patent- och registreringverket (PRV) för bolagets teknik att upptäcka frossbrytningar (”shivering”) för produkten BrainCool System.

VD Martin Waleij kommenterar:

-          Att vår teknik för att hantera frossbrytningar vid kylning nu har erhållit patentgodkännande är ännu ett genombrott för BrainCool. Det banar väg för fler patentgodkännanden i länder och regioner som bolaget prioriterar.

BrainCool har tidigare lämnat in två internationella så kallade PCT-ansökningar avseende "shivering" (P109330003) och "flerzonskylning" (P109330004), dvs nedkylning av olika kroppsdelar oberoende av varandra. Bolaget fokuserar på att erhålla patentgodkännanden för dessa applikationer i Europa, USA, Japan och Sydkorea. Övriga patentansökningar för produkten BrainCool™ System är inriktade på att skydda bolagets applikation av kylning av huvud/nacke, för att skapa s.k. selektiv hjärnkylning, vilket utgör en viktig del av bolagets produkt vilken även används i produkten PolarCap® System.

Möjligheten att hantera frossbrytningar tillsammans med selektiv hjärnkylning är viktiga komponenter i bolagets erbjudande inom neurologi. Det ligger även i linje med de unika möjligheter produkten har för temperaturkontroll vid nedkylning, dvs att kontrollera kylningen med olika effekter på olika kylzoner. Fördelarna består i minskade biverkningar och minskad risk för frossbrytningar.

-          BrainCools Systems med temperaturkontroll utvärderas nu i kliniska studier vid kylning av vakna patienter. Vi bedömer att marknaden inom hypotermibehandling av neurologipatienter kan komma att utvecklas starkt under de kommande åren, säger Martin Waleij.

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juni 2018.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarket.

Om oss

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på SPOTLIGHT Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar