BrainCool senarelägger datum för årsstämma och delårsrapport

Med anledning av planerad företrädesemission har styrelsen i BrainCool beslutat att flytta datum för årstämma till 29 juni. Tidigare kommunicerat datum var 27 juni. Nytt datum för publicering av kvartalsrapport 1 blir 15 maj, tidigare kommunicerat datum var 11 maj.  

För mer information
Martin Waleij - VD
+46 - 733 -93 70 76
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om oss

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på AktieTorget.

Prenumerera

Dokument & länkar