BrainCool tidigarelägger datum för delårsrapport med anledning av företrädesemissionen

Med anledning av företrädesemissionen och kommande publicering av prospekt, har styrelsen i BrainCool beslutat att flytta datum för publicering av delårsrapport 1 till den 3 maj 2017.  Tidigare kommunicerat datum var 15 maj 2017. 

För mer information

Martin Waleij - VD
+46 - 733 -93 70 76
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om oss

BrainCools affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter inom medicinsk kylning av hjärnan.

Prenumerera

Dokument & länkar