BrainCool tidigarelägger datum för delårsrapport med anledning av företrädesemissionen

Med anledning av företrädesemissionen och kommande publicering av prospekt, har styrelsen i BrainCool beslutat att flytta datum för publicering av delårsrapport 1 till den 3 maj 2017.  Tidigare kommunicerat datum var 15 maj 2017. 

För mer information

Martin Waleij - VD
+46 - 733 -93 70 76
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om oss

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på AktieTorget.

Prenumerera

Dokument & länkar