Förslag om utökad styrelse och ny ledamot

Styrelsen för BrainCool AB (publ) har tagit initiativ till att föreslå årsstämman 2018 att utöka styrelsen med en ny ledamot samt föreslå nyval av professor Roger Henriksson. Årsstämman äger rum den 18 april 2018 och förslaget framgår av kallelse till årsstämma.

Roger Henriksson är professor och överläkare inom onkologin sedan 1994. Han har varit verksam i många positioner inom såväl akademin som klinisk verksamhet och har stor erfarenhet från tidigare arbete inom industrin.

Under åren 2012 -2018 var Roger Henriksson chef för Regional Cancer Centrum Stockholm/Gotland och med i hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp i Stockholm läns landsting. Han rekryterades dit från positionen som verksamhetschef och överläkare vid Radiumhemmet Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm (2009-2012). Han har bland annat varit vice ordförande i Stratcan som är ett nätverk inom cancerforskning vid Karolinska och är styrelsemedlem i Cancer Center Karolinska. Utöver det har Roger Henriksson även varit verksam som rådgivare till AstraZeneca och under många år varit medlem av den regionala läkemedelskommittén samt rådgivare åt ett flertal myndigheter inom cancerområdet.

Roger Henriksson har publicerat mer än 370 publikationer i högt rankade tidskrifter så som Nature Genetics, JCO, New Engl J Med och Lancet Oncology och erhållit ett flertal priser.

Utöver den föreslagna styrelseplatsen har BrainCool ingått ett avtal med Roger Henriksson som klinisk rådgivare till bolaget inom onkologi. Han kommer närmast fokusera på den kliniska utvecklingen av bolagets nya produkt inom förebyggande av kemoterapiinducerad neuropati.

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 april 2018.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på AktieTorget.

Om oss

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på SPOTLIGHT Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar