Interimsgranskning av klinisk studie – behandling av hjärnskakning hos ishockeyspelare

Den kliniska studien med BrainCools produkt PolarCap® System har nu nått slutet av den första säsongen, med deltagande lag från både SHL och Hockeyallsvenskan. Cirka 15 spelare har behandlats med kylning och ett bra underlag har skapats som kontrollgrupp.

SHL har dessutom tillgång till en historisk kontrollgrupp i form av journalanteckningar och BrainCool kommer i samarbete med ett antal ishockeyklubbar att utöka underlaget i kontrollgruppen genom att granska journalanteckningar från tidigare säsonger.

Den kliniska studien är en öppen studie och vi planerar att genomföra ytterligare en säsong för att öka patientunderlaget av spelare behandlade med kylning. Vi kommer dessutom verka för att fler lag ansluter till interventionsgruppen där spelarna behandlas med PolarCap® System.

Medicinska teamet i HV71, läkare Jonas Kalman och legitimerad sjukgymnast Andreas Frostemark, kommenterar:

Vi i HV71 har använt PolarCap® System vid kliniskt bedömd hjärnskakning eller misstänkt hjärnskakning under guldsäsongen 2016-2017 (årtal korrigerat då det ursprungligen stod 2017-2018). Apparaturen har varit användarvänlig och spelarna har upplevt en positiv effekt när de använt PolarCap® System. Vi kommer att fortsätta att använda PolarCap® System även kommande säsong och det blir intressant att följa de vetenskapliga studier som görs inom området.

VD Martin Waleij kommenterar:

BrainCool har hittills erhållit positiv respons såväl  från sjukvårdsteam som spelare för vår produkt PolarCap® System. Flera spelare har använt produkten i rehabiliteringssyfte och enligt uppgifter har de vid några tillfällen själva tagit initiativ till behandling. Detta tolkar vi som ett tydligt tecken på att spelarna har tagit sig an produkten. BrainCool vill tacka alla deltagande lag och passar på att gratulera HV71, som använde PolarCap® System under finalspelet till guldet. 

För mer information

Martin Waleij - VD                              Iman Ziai – Produktchef PolarCap
+46 - 733 -93 70 76                            +46 - 733 - 99 23 17   
E-post: martin.waleij@braincool.se      E-post: iman.ziai@braincool.se

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni 2017.

Om oss

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på AktieTorget.

Prenumerera

Dokument & länkar