Marknadsmeddelande 109/17 - Information om företrädesemission BrainCool AB

Sista dag för handel i bolagets aktie (BRAIN) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 8 maj 2017. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 9 maj 2017.

För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie för 5 sek per aktie. (1:2 á 5 sek)

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 15 maj 2017 till och med den 24 maj 2017. Teckningstiden är den 15 maj 2017 till och med den 29 maj 2017.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 15 maj 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Information om teckningsrätten:
Kortnamn: BRAIN TR
ISIN-kod: SE0009890007
Orderboks ID:136875 
Första handelsdag: 15 maj 2017    
Sista handelsdag: 24 maj 2017     
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: BRAIN BTA
ISIN-kod: SE0009890015
Orderboks-ID:136876
Handelsperiod: 15 maj 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 2 maj 2017

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se 

Om oss

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på AktieTorget.