Marknadsmeddelande 88/17 - Handeln i BrainCool AB återupptas

Med hänvisning till dagens pressmeddelande från bolaget återupptas handeln i Braincool AB:s aktie (BRAIN) idag den 6 april 2017 i samband med marknadens öppning klockan 09:00.

Information om aktie:
Kortnamn:  BRAIN        
ISIN-kod: SE0005731833
Oderboks ID: 100789

Stockholm den 6 april 2017

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via
e-post info@aktietorget.se

Om oss

BrainCools affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter inom medicinsk kylning av hjärnan.