Marknadsmeddelande 88/17 - Handeln i BrainCool AB återupptas

Med hänvisning till dagens pressmeddelande från bolaget återupptas handeln i Braincool AB:s aktie (BRAIN) idag den 6 april 2017 i samband med marknadens öppning klockan 09:00.

Information om aktie:
Kortnamn:  BRAIN        
ISIN-kod: SE0005731833
Oderboks ID: 100789

Stockholm den 6 april 2017

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via
e-post info@aktietorget.se

Om oss

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på AktieTorget.