Ökning i antalet aktier i BrainCool AB (publ)

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 23 november 2017.

Antalet konvertibler som konverterades den 7 juni 2018 var 10 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår under den första tranchen för framtida omvandling är 79 stycken. Antalet aktier och antalet röster före konverteringen var 35 350 256. Genom konverteringen, och när den har registrerats hos Bolagsverket, kommer antalet aktier och antalet röster att öka med 206 185. Totalt antal aktier och totalt antal röster efter konverteringen och när dessa har registrerats hos Bolagsverket blir 35 556 441.

Villkoren för konvertiblerna finns publicerade på BrainCools hemsida:

http://www.braincool.se/investor-relations-2/ 

r mer information

Iman Ziai - Controller                                    
+46 - 733 -99 23 17                                                                                          
E-post: iman.ziai@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarket.

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juni 2018.

Om oss

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på SPOTLIGHT Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar