Marknadsmeddelande 97/18 - Sista dag för handel med BTA i VideoBur Sthlm Int AB

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie, VIDS BTA, är den 24 april 2018. 

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: VIDS BTA
ISIN-kod: SE0010832097
Orderbok-ID: 45YH
CFI: ESNUFR 
FISN: VIDEOBURST/SH
Sista handelsdag: 24 april 2018

Stockholm den 19 april 2018

AktieTorget
08 511 68 000
info@aktietorget.se 

Om oss

VideoBurst tillhandahåller en molnbaserad IT-plattform som gör det möjligt för företag att skapa och publicera professionell video på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.