Videobur Sthlm Int AB: Sista dagen för handel med BTA i VideoBurst

Videobur Sthlm Int AB (publ) genomförde i början av året en företrädesemission för bolagets befintliga aktieägare. Genom emissionen nyemitterades 6 152 685 aktier. Tisdagen den 24 april 2018 är sista dagen för handel med BTA (betald tecknad aktie) och stoppdag är torsdagen den 26 april 2018.

Registrering av 6 152 685 aktier har skett hos Bolagsverket och efter registrering uppgår det totala antalet aktier i VideoBurst till 24 202 685 aktier och aktiekapitalet uppgår till 1 210 134,25 SEK.

Korrigering till utfall i företrädesemissionen i Videobur Sthlm Int AB

Per den 21 februari 2018 rapporterades utfallet av Videobur Sthlm Int ABs företrädesemission, vilken tecknades till cirka 68 procent. Uppgifter om aktiekapital och antalet nyemitterade aktier har nu uppdaterats och de värden som presenteras nedan ersätter de tidigare meddelade värden enligt följande:

Bolagets aktiekapital ökar med 307 634,25 SEK från 902 500 SEK till 1 210 134,25 SEK istället för tidigare rapporterad ökning med 307 934,25 SEK från 902 500 SEK till 1 210 434,25 SEK.

Utgivandet av nya aktier är lika med 6 152 685 aktier istället för 6 158 685 aktier, och ökning av det totala antalet aktier är från 18 050 000 till 24 202 685 istället för till 24 208 685.

För mer information, vänligen kontakta:

VD - Christofer Lee

Tel: 0730-911 211

ir@videoburst.com

www.videoburst.com

Om VideoBurst

VideoBurst är ett onlinevideobolag som möjliggör för företag att skapa professionell video på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt, när de vill och vart de än befinner sig, genom en molnbaserad digital plattform. VideoBurst vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation med video. Målet är att ta en marknadsledande position i Sverige och att etablera sig som en stark aktör på den globala marknaden.

Mer information om bolaget finns på www.videoburst.com

Om oss

VideoBurst tillhandahåller en molnbaserad IT-plattform som gör det möjligt för företag att skapa och publicera professionell video på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.

Prenumerera

Dokument & länkar