VideoBurst genomför apportemission, namnbyte samt väljer in två nya styrelsemedlemmar

Vid den extra bolagsstämma som ägde rum den idag, 28 juni 2018, beslutade aktieägarna i VideoBur Sthlm Int AB att genomföra apportemissionen avseende förvärvet av BrandBee AB som presenterades i ett pressmeddelande den 28 maj 2018. Det beslutades även om ett namnbyte för bolaget samt om två nya styrelsemedlemmar.

I slutet av maj kallade styrelsen i VideoBur Sthlm Int AB till en extra bolagsstämma för att besluta om genomförande av apportemission, namnbyte samt inval av två nya styrelseledamöter. Samtliga förslag röstades igenom på stämman vilket innebär att VideoBurst genom en apportemission kommer att förvärva teknikbolaget BrandBee AB. BrandBee är verksamt inom digital marknadsföring och har utvecklat ett verktyg för att underlätta för små- och medelstora företag att lyckas med sin annonsering online. Verktyget möjliggör för användarna att på ett snabbt och enkelt sätt skapa specifika landningssidor samt hantera de “leads” som kommer in. Utöver detta arbetar BrandBee med annonshantering åt sina kunder och har därmed kunskap om onlineannonsering inom ett flertal olika digitala kanaler så som Google AdWords, Facebook, Instagram, LinkedIn och Twitter. För VideoBurst del är detta mycket intressant då bolaget det senaste året fokuserat på att bredda sitt utbud mot marknaden genom att inkludera annonsering via en integration mot YouTube direkt i plattformen. Förvärvet av BrandBee kommer att tillföra ytterligare värde för bolagets kunder då VideoBurst nu kan erbjuda annonsering inom flera kanaler, fortfarande med video i fokus.

I samband med förvärvet har aktieägarna även beslutat att rösta igenom ett byte av firma för koncernen då VideoBurst inte längre fullt ut representerar hela erbjudandet mot marknaden. Videobur Sthlm Int AB kommer därmed att byta firma till BrandBee AB

På stämman valdes två nya styrelseledamöter, Gunnar Mannerheim och Johan Eriksson. Magnus Kniving och Stephan Knowles lämnar därmed styrelsen. Därefter består styrelsen av Jonas Litborn, Anna Lassi, Gunnar Mannerheim och Johan Eriksson. Mer information om styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida.  

För mer information kontakta:

Richard Glimstedt, VD VideoBurst

Tel: +4670 366 16 22

ir@videoburst.com

Om VideoBurst

VideoBurst är ett onlinevideobolag som möjliggör för företag att skapa professionell
video på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt, när de vill och vart de än befinner sig, genom en molnbaserad digital plattform. VideoBurst vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation med video. Målet är att ta en marknadsledande position i Sverige och att etablera sig som en stark aktör på den globala marknaden. Mer information om bolaget finns på www.videoburst.com.

Om oss

BrandBee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring som möjliggör för företag att skapa professionell video, annonsera och hantera inkommande leads på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. BrandBee vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom.

Prenumerera

Dokument & länkar