Låt inte grillningen sluta med brand

Äntligen är sommaren här med varmt och torrt väder i stora delar av landet. Det innebär fint grillväder men också ökad brandrisk. – Lämna aldrig en tänd grill obevakad och se till att grillen verkligen är släckt när du är klar, säger Lars Rang, brandingenjör på Brandskyddsföreningen.

Säkerhetstips för grillare: • Kontrollera med räddningstjänsten att det inte är eldningsförbud. Om eldningsförbud råder är det endast tillåtet att grilla på iordningsställda grillplatser i naturen. På egen tomt får man grilla med vanlig ”hushållsgrill” även under eldningsförbud. • Placera grillen stadigt och långt ifrån husvägg, plank eller annat som kan börja brinna. • Ha vattenslang eller hink med vatten så att du kan släcka. • Lämna aldrig grillen utan bevakning. • Elda bara med grillkol eller bricketter. • Tänd gärna grillen med eltändare. • Använd aldrig T-sprit för att tända en grill som slocknat. Det är livsfarligt. Flaskan kan explodera. • Grillning på inglasad balkong eller direkt under en annan balkong kan innebära livsfara. Utöver risken för brand kan man bli kolmonoxidförgiftad vid dålig ventilation. Det är fastighetsägaren som bestämmer om det är tillåtet att grilla på balkongen. Brandskyddsföreningen rekommenderar att man inte grillar på balkongen. • Låt grillen stå ute med locket på till nästa gång du grillar. • Dränk engångsgrillen i mycket vatten. • Känn efter att kolen/askan är kall innan du slänger den. • Den som tänder grillen har ansvaret för säkerheten.

Om oss

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskyddsföreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar framtidens brandsäkerhet och minskar samhällets skadekostnader. Brandskyddsföreningen driver affärsverksamhet inom bland annat utbildning, förlag, restvärderäddning, brand- och säkerhetscertifiering samt brandforskning.

Prenumerera

Dokument & länkar