Händelsrik dag för Artemis

TILLÄGG PRESSINFORMATION:

 Bild av Artemis Racing efter kollisionen. Foto: Dan Ljungsvik.

För mer information, kontakta Presschef Lars-Ola Nordqvist, 070-689 11 20, lars@comvision.se

eller Jan Torstenson, vd Brandspot, 070-668 55 73, jan@brandspot.se

Se även information om RC44-serien på www.rc44.com.

 

Media

Media