Bravida delårsrapport januari – juni 2011

Skandinaviens ledande installations- och serviceföretag Bravida förbättrar sitt resultat ytterligare. Rörelse­resultatet för det första halvåret på 280 (248) MSEK innebar en ökning med 13 procent vilket motsvarar en rörelsemarginal om 5,4 (4,8) procent. Koncernens nettoomsättning minskade med 1 procent och uppgick till 5 170 (5 241) MSEK. I lokala valutor ökade däremot omsättningen, som för första gången var större i serviceverksamheten än i entreprenadverksamheten.

Den skandinaviska installations- och servicemarknaden har sett en långsam efterfrågeförbättring. Trots en orolig konjunktur har vi sett en gradvis förbättrad efterfrågan i Sverige under våren och även i Norge och Danmark har marknaderna fortsatt den återhämtning som inleddes under det första kvartalet. En generellt god efterfrågan på våra servicetjänster har gett oss möjligheten att kompensera en variation i efterfrågan på entreprenadsidan. För första gången överstiger omsättningen på servicesidan omsättningen från våra entreprenaduppdrag och det är vår ambition att fortsätta utveckla vår serviceverksamhet.

I Sverige ökade omsättningen med 3 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen i den svenska verksamheten var 6,5 (5,9) procent. Vi kan samtidigt notera en förbättrad lönsamhet i Danmark.

Bravida är väl positionerat med ett starkt erbjudande och effektiv organisation. Med en stabil orderstock är min förhoppning att vi kommer att se en fortsatt positiv utveckling för Bravida under hösten. Men den allmänna oron i världsekonomin gör det dock svårt att bedöma utvecklingen.

Mats O Paulsson
VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Frågor besvaras av verkställande direktör Mats O Paulsson eller av ekonomi- och finansdirektör Per Leopoldson, tel +46 8 695 20 00.

Bravida är Skandinaviens främsta totalleverantör av installations- och servicetjänster med cirka 8 000 medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar inom el, vs och ventilation och erbjuder allt från design och projektering till installation, drift och underhåll. Bravida finns representerade på drygt 150 orter i Sverige, Norge och Danmark. www.bravida.se

Taggar:

Om oss

Bravida är en ledande totalleverantör av service- och installationstjänster i Norden, med fler än 10 000 medarbetare. Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar inom el, vs, ventilation, säkerhet, kyla, sprinkler, teknisk fastighetsdrift och kraft. Bravida finns representerade på drygt 150 orter i Sverige, Norge, Danmark och Finland. www.bravida.se

Prenumerera

Dokument & länkar