Starkt resultat för Bravida

Installations- och serviceföretaget Bravida presenterar en stark halvårsrapport, där resultatet efter finansiella poster förbättrades med 84 procent jämfört med samma period föregående år. För en fortsatt god utveckling rustar Bravida samtidigt med ett omfattande effektiviseringsprogram.

Under det första halvåret 2008 kan Bravida, Skandinaviens ledande installations- och serviceföretag, uppvisa en fortsatt stark utveckling jämfört med föregående år. Nettoomsättningen ökade med 6 procent och resultatet efter finansiella poster med 84 procent, från 110 miljoner kronor till 201 miljoner kronor. Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA, förbättrades med 39 % till 268 miljoner kronor.

– Vi har under de senaste åren visat en stadig resultattillväxt, och har lyckats vända stora förluster till vinst. Insatta åtgärder tillsammans med de samlade ansträngningarna från alla medarbetare och en god konjunktur ger utdelning, säger Bravidas vd Torbjörn Torell.

Utvecklingen i de Nordiska länderna ser aningen olika ut. Den stora tillväxten sker i Sverige där omsättningen första halvåret ökade med 9 procent till 3 694 mkr (3 379 mkr). För den danska verksamheten ökade omsättningen till 1 008 mkr (992 mkr). I Norge minskade omsättningen till 589 mkr (624) på grund av omstrukturering och avveckling av olönsamma enheter. Marginalen förbättrades i alla tre länderna, mest i Sverige till 5,7 procent (5,3 procent).

Det andra kvartalet var jämförelsevis starkare än det första, med en omsättningsökning på 8 procent för koncernen. Resultatet efter finansiella poster mer än fördubblades, till 146 mkr (69). Även orderingången för det andra kvartalet var mycket stark, en ökning med 16 procent jämfört med föregående år.

Den fullständiga delårsrapporten finns att hämta på www.bravida.se.

I vissa områden har tillväxten emellertid hämmats av bristen på kvalificerad arbetskraft. Bravida har som marknadsledare inom el-, vs- och ventilationsinstallationer valt att försöka göra något åt detta. Från och med starten på höstterminen samarbetar Bravida med Elektrikergymnasiet i Stockholm. Bravida tar aktiv del i undervisningen och bidrar med kompetens, studiebesök och praktikplatser under
utbildningen, men bidrar även med kunskap vid utformning av kursplaner.

Bravida har också, tillsammans med Elektrikergymnasiet, ansökt hos Skolverket om att få starta en vvs-utbildning skräddarsydd efter branschens behov. Skolan ska då bland annat utbilda rörmokare med elbehörighet, en utbildning som för närvarande inte finns i gymnasieskolornas ordinarie programutbud. Bravida räknar med att få besked från Skolverket under hösten, och i så fall kan den nya utbildningen inledas till nästa års hösttermen.

För mer information om Bravidas delårsrapport, kontakta:
Torbjörn Torell, vd och koncernchef, Bravida
Telefon: 08-695 20 00, 070-577 40 40

Per Leopoldson, ekonomi- och finansdirektör, Bravida
Telefon: 08-695 22 08, 070- 554 30 48

För mer information om el- respektive vvs-utbildningen, kontakta:
Tony Andersson, chef för verksamhetsutveckling, Bravida
Telefon: 08-695 20 09, 070-650 88 69

Om oss

Bravida är en ledande totalleverantör av service- och installationstjänster i Norden, med fler än 10 000 medarbetare. Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar inom el, vs, ventilation, säkerhet, kyla, sprinkler, teknisk fastighetsdrift och kraft. Bravida finns representerade på drygt 150 orter i Sverige, Norge, Danmark och Finland. www.bravida.se

Prenumerera

Dokument & länkar