Bokslutskommuniké 2012

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 227 miljoner kronor för helåret 2012. Rörelseresultatet blev en vinst med 11,4 miljoner kronor. Efter att förlustavdrag aktiverats redovisas en vinst efter skatt med 26,4 miljoner kronor.

Fjärde kvartalet i sammandrag

-         Nettoomsättningen uppgick till 60,4 (53,5) Mkr

-         Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,8 (1,5) Mkr

-         Resultatet efter skatt uppgick till 18,8 (1,1) Mkr

-         Resultatet per aktie var 0,03 (0,00) kr

-         Resultatet efter skatt har påverkats av att skattemässiga förlustavdrag har aktiverats.

Helåret 2012 i sammandrag

-         Nettoomsättningen uppgick till 227,4 (200,7) Mkr

-         Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 11,4 (6,3) Mkr

-         Resultatet efter skatt uppgick till 26,4 (4,4) Mkr

-         Resultatet per aktie var 0,04 (0,01) kr

-         Resultatet efter skatt har påverkats av att skattemässiga förlustavdrag har aktiverats.

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden föregående år.

För ytterligare information: Daniel Krook, Verkställande Direktör, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 699 56 60

Kort om Bredband2:

Bredband2 är en nationell leverantör av användarvänliga och snabba bredbandstjänster i fiberbaserade nät från Malmö i söder till Kiruna i norr. Kunderna erbjuds tjänster som kraftfull uppkoppling till Internet (1 Gbit/s), IP-telefoni, TV, lagring med backup, säkerhetslösningar och avancerade företagstjänster. Bolaget är en av Sveriges största leverantörer av fiberaccesser med över 100 000 bredbandskunder.

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka fyratusen aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm, First North. Certified adviser är Remium. 

Om oss

Bredband2 erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som Internet, telefoni, datacenter och mobilt bredband till privat- och företagskunder. Bolaget fokuserar på framtidens teknologi och är en av Sveriges största leverantörer av internetaccess baserat på optisk fiberteknik med c:a 232 000 bredbandskunder. Genom snabbhet och god lyssnarförmåga skapar vi kundnära relationer, där rätt anpassade kommunikationslösningar ger en tryggare vardag. Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 5 600 aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm, First North. Certified Adviser är Redeye AB.

Prenumerera

Dokument & länkar