Bredband2 vann unik upphandling för leverans av bredband till 9 500 studenter i Lund

AF Bostäder har valt Bredband2 som leverantör av bredbandstjänst till deras 9 500 studenter på Lunds Universitet. Nätet blir unikt i världen där AF Bostäder ger alla studenter fri tillgång till en Internettjänst på 1 Gbit/s.

”Bredband2 har visat stor lyhördhet till det vi önskat som kund och har presenterat ett förslag som vinner på alla de viktigaste delarna i jämförelse med övriga konkurrenter. Kvalitén av tjänsten med hög driftssäkerhet och korta hanteringstider vid eventuella problem har varit avgörande”, säger Henrik Krantz, VD på AF Bostäder.

”Det är spännande att vi får möjlighet att skriva historia med detta unika projekt. Det är bara att gratulera alla studenter som har turen att ha sitt boende på AF Bostäder. Vi stärker samtidigt vår position ytterligare på den svenska fibermarknaden”, säger Daniel Krook, VD på Bredband2.

För ytterligare information: Daniel Krook, Verkställande Direktör, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 699 56 60

Kort om Bredband2:

”Vi utmanar omvärlden i snabb, pålitlig och trygg kommunikation.”

Bredband2 fokuserar på framtidens teknologi och är en ledande leverantör av användarvänliga och kraftfulla bredbandstjänster i fiberbaserade nät till privat- och företagskunder. Kunderna erbjuds avancerade kommunikationstjänster som Internet, telefoni, TV, datacenter och mobilt bredband. Bolaget är Sveriges tredje största leverantör av internetaccess baserat på optisk fiberteknik med över 100 000 bredbandskunder.

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka fyratusen aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm.

Om oss

Bredband2 erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som Internet, telefoni, datacenter och mobilt bredband till privat- och företagskunder. Bolaget fokuserar på framtidens teknologi och är en av Sveriges största leverantörer av internetaccess baserat på optisk fiberteknik med c:a 232 000 bredbandskunder. Genom snabbhet och god lyssnarförmåga skapar vi kundnära relationer, där rätt anpassade kommunikationslösningar ger en tryggare vardag. Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 5 600 aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm, First North. Certified Adviser är Redeye AB.

Prenumerera

Dokument & länkar