Daniel Krook ny VD på SkyCom och styrelsen beslutar om listning på nordiska börsens Small Cap.

Nuvarande vice VD, Daniel Krook, blir VD på SkyCom.

SkyCom har idag på styrelsemötet fattat beslut om att göra en ansökan till nordiska börsens Small Cap. Listning kommer tidigast att ske under 2008.

”Daniel Krooks samlade erfarenhet av bredbandsbranschen och Small Cap är värdefullt i detta arbete, varför det är naturligt att han leder bolaget. Avgående VD, Jöns Petter Lidström, kommer att fortsätta sitt arbete i SkyComs styrelse och där ha en aktiv roll för bolaget.”, säger Anders Lövgren, styrelseordförande i SkyCom.
Om oss

Bredband2 är en nationell leverantör av användarvänliga bredbandstjänster i fiberbaserade nät från Malmö i söder till Kiruna i norr. Bolaget erbjuder tjänster som kraftfull uppkoppling till Internet, IP-telefoni, säkerhet och avancerade företagstjänster. Bredband2 har cirka fyratusen aktieägare och aktien handlas på Nasdaq OMX Stockholm, First North. Certified adviser är Remium AB, www.remium.se

Prenumerera

Dokument & länkar