Delårsrapport, januari – juni 2011

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 97 miljoner kronor för första halvåret 2011. Rörelseresultatet blev en vinst med 2,5 miljoner kronor.

Bolaget är inne i Fas II där investering för långsiktig lönsam tillväxt står högst på agendan.

Andra kvartalet i sammandrag

-         Nettoomsättningen uppgick till 48,8 (44,0) Mkr

-         Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,1 (1,2) Mkr

-         Resultatet efter skatt uppgick till 0,8 (0,9) Mkr

-         Resultatet per aktie var 0,00 (0,00) kr

Första halvåret i sammandrag

-         Nettoomsättningen uppgick till 96,7 (89,1) Mkr

-         Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,5 (2,3) Mkr

-         Resultatet efter skatt uppgick till 1,2 (1,5) Mkr

-         Resultatet per aktie var 0,00 (0,00) kr

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden föregående år.

För ytterligare information: Daniel Krook, Verkställande Direktör, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 699 56 60

Kort om Bredband2:

Bredband2 är en nationell leverantör av användarvänliga och snabba bredbandstjänster i fiberbaserade nät från Malmö i söder till Kiruna i norr. Kunderna erbjuds tjänster som kraftfull uppkoppling till Internet (1 Gbit/s), IP-telefoni, TV, lagring med backup, säkerhetslösningar och avancerade företagstjänster. Bolaget är en av Sveriges största leverantörer av fiberaccesser med över 100 000 bredbandskunder.

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka femtusen aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm, First North. Certified adviser är Remium. 

Om oss

Bredband2 erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som Internet, telefoni, datacenter och mobilt bredband till privat- och företagskunder. Bolaget fokuserar på framtidens teknologi och är en av Sveriges största leverantörer av internetaccess baserat på optisk fiberteknik med c:a 232 000 bredbandskunder. Genom snabbhet och god lyssnarförmåga skapar vi kundnära relationer, där rätt anpassade kommunikationslösningar ger en tryggare vardag. Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 5 600 aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm, First North. Certified Adviser är Redeye AB.

Prenumerera

Dokument & länkar