Delårsrapport, januari-mars 2015

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 86 miljoner kronor för första kvartalet 2015, vilket är en ökning med 20% jämfört med samma period 2014. Rörelseresultatet blev 3,3 miljoner kronor. 

Första kvartalet i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 85,9 (71,4) Mkr

  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 3,3 (3,6) Mkr

  • Resultat före skatt uppgick till 3,0 (3,2) Mkr

  • Resultatet efter skatt uppgick till 2,7 (2,5) Mkr

  • Resultatet per aktie var 0,004 (0,004) kr

  • Volymtillväxt med c:a 5 000 privatkunder

  • Säljorganisationen förstärks med flera nya säljare

  • Aktieutdelning om 7 Mkr genomförd

För ytterligare information: Daniel Krook, Verkställande Direktör, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 699 56 60

Kort om Bredband2:

”Vi utmanar omvärlden i snabb, pålitlig och trygg kommunikation.”

Bredband2 erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som Internet, telefoni, datacenter och mobilt bredband till privat- och företagskunder. Bolaget fokuserar på framtidens teknologi och är Sveriges tredje största leverantör av internetaccess baserat på optisk fiberteknik med över 140 000 bredbandskunder. Vår snabbhet och goda lyssnarförmåga leder till kundnära relationer där rätt anpassade kommunikationslösningar ger en tryggare vardag.

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka fyratusen aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm. Certified adviser är Remium. 

Om oss

Bredband2 erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som Internet, telefoni, datacenter och mobilt bredband till privat- och företagskunder. Bolaget fokuserar på framtidens teknologi och är en av Sveriges största leverantörer av internetaccess baserat på optisk fiberteknik med c:a 232 000 bredbandskunder. Genom snabbhet och god lyssnarförmåga skapar vi kundnära relationer, där rätt anpassade kommunikationslösningar ger en tryggare vardag. Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 5 600 aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm, First North. Certified Adviser är Redeye AB.

Prenumerera

Dokument & länkar