Flaggningsmeddelande i Sky Communication in Sweden AB (publ)

Daniel Krook, VD i Sky Communication in Sweden AB (publ), har förvärvat 250 000 aktier i Sky Communication in Sweden AB (publ), noterat på First North (SKYC). Daniel Krooks totala aktieinnehav uppgår efter köpet till 250 000 aktier.

Daniel Krook ingår även i ett incitamentsprogram med personaloptioner som antogs på årsstämman den 25 maj 2007, vilka delas ut med 1/3 vid tre tillfällen mellan 2008-2010 med teckningskurs 0,75 sek/aktie.

Om oss

Bredband2 är en nationell leverantör av användarvänliga bredbandstjänster i fiberbaserade nät från Malmö i söder till Kiruna i norr. Bolaget erbjuder tjänster som kraftfull uppkoppling till Internet, IP-telefoni, säkerhet och avancerade företagstjänster. Bredband2 har cirka fyratusen aktieägare och aktien handlas på Nasdaq OMX Stockholm, First North. Certified adviser är Remium AB, www.remium.se

Prenumerera

Dokument & länkar