Flaggningsmeddelande i Sky Communication in Sweden AB (publ)

Daniel Krook, VD i Sky Communication in Sweden AB (publ), har förvärvat 250 000 aktier i Sky Communication in Sweden AB (publ), noterat på First North (SKYC). Daniel Krooks totala aktieinnehav uppgår efter köpet till 250 000 aktier.

Daniel Krook ingår även i ett incitamentsprogram med personaloptioner som antogs på årsstämman den 25 maj 2007, vilka delas ut med 1/3 vid tre tillfällen mellan 2008-2010 med teckningskurs 0,75 sek/aktie.

Om oss

Bredband2 erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som Internet, telefoni, datacenter och mobilt bredband till privat- och företagskunder. Bolaget fokuserar på framtidens teknologi och är en av Sveriges största leverantörer av internetaccess baserat på optisk fiberteknik med c:a 232 000 bredbandskunder. Genom snabbhet och god lyssnarförmåga skapar vi kundnära relationer, där rätt anpassade kommunikationslösningar ger en tryggare vardag. Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 5 600 aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm, First North. Certified Adviser är Redeye AB.

Prenumerera

Dokument & länkar