Bredbandsbolaget konsoliderar gjorda investeringar och reducerar expansionstakten. Ägarna stödjer ny, fokuserad plan.

Bredbandsbolaget konsoliderar gjorda investeringar och reducerar expansionstakten. Ägarna stödjer ny, fokuserad plan. Bredbandsbolagets försäljningsökning har lett till en kraftig expansion med stora investeringar i nätutbyggnad och installationer som följd, vilket varit mycket kapitalkrävande. Detta i kombination med utvecklingen på kapitalmarknaden har föranlett Bredbandsbolaget att dra ner på expansionstakten. I rådande situation på kapitalmarknaden önskar ägarna, samtidigt som de tillskjuter det ytterligare kapital som säkerställer den fortsatta utvecklingen, se att en större del av finansieringen genereras genom intäkter. Marknadsföringen intensifieras för att betydligt öka penetrationen i den stora, befintliga kundbasen och för att kunna leverera mervärde till kunderna genom i första hand produktgruppen Bredband Hemma. Organisation, resurs- och personalbehov ses över och konsolideras i samband med att bolaget flyttar till nya, effektiva lokaler i Marievik i Stockholm. - Ägarna stödjer fortsatt fullt ut bolagets affärsidé. Under de nuvarande förhållandena på kapitalmarknaden anpassar bolaget sin expansionstakt till det kapital som står till förfogande. Bolaget har etablerat en ny plan som innebär konsolidering av gjorda investeringar och en neddragning av bolagets investeringstakt. Ägarna står bakom ledningens plan och bidrar till det fortsatta kapitalbehovet. Anpassningen sker i samråd med kunder och personal, säger Jan Stenberg styrelseordförande för Bredbandsbolaget. För ytterligare information kontakta: Ulrika Andersson PR- och Informationschef, Bredbandsbolaget, 08-406 95 00, 0733-81 99 02 Gunnar Sjögren, Bredbandsbolaget, 08-406 95 00, 0733-81 90 34 Om Bredbandsbolaget. Bredbandsbolaget är ett ledande bredbandsföretag som erbjuder fiberoptiska nät med 10 Mbit/s och tillhörande bredbandstjänster till primärt hushåll samt även till små- och medelstora företag. Bredbandsbolaget håller för närvarande på att utveckla ett landsomfattande nät som kopplar samman de viktigaste storstadsområdena i Sverige och Norge. Inom dessa områden bygger Bredbandsbolaget ut fiberoptiska nät till kundernas fastigheter och switchade Ethernet-nät inom fastigheterna. Tillsammans med samarbetspartners, som t ex Cisco och NTL, kommer Bredbandsbolaget att delta i utvecklingen av tjänster som IP-television, video-on-demand, IP- telefoni och pay-as-you-use-tjänster. Dessa tjänster planeras att i framtiden erbjudas abonnenterna via ett specialutformat, interaktivt gränssnitt, en så kallad bredbandsportal. Bredbandsbolaget är verksamt i Sverige, Norge och Danmark och har för avsikt att utvidga sin verksamhet till andra marknader. Företaget grundades 1998 och hade den 31 januari 2001 installationer i 103.000 hushåll. NTL är störst ägare och andra stora ägare är t ex Investor, The Carlyle Group, Framfab och Intel. Mer information finns på www.bredband.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00950/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00950/bit0001.pdf

Om oss

Bredbandsbolaget vill ge svenska hushåll tillgång till bredbandiga förbindelser som klarar både nuvarande och framtida media- och kommunikationsformer, till så låg, fast kostnad som möjligt..

Prenumerera

Dokument & länkar