Bredbandsbolaget och kraftnätsägare samarbetar om att etablera och bygga ut stadsnät

Bredbandsbolaget och kraftnätsägare samarbetar om att etablera och bygga ut stadsnät För att skapa nya resurser för att etablera och bygga ut lokala fibernät bildas Stadsnätsbolaget. Utbyggnaden av lokala fiberoptiska stadsnät har blivit en av de viktigaste frågorna för landets kommuner. "Bredbandsfebern" i landet ökar behovet av resurser för detta. Svenska Kraftnät har i slutet av 1999 utrett möjligheterna att bygga ett nationellt fibernät för att förbinda landets kommuner. Detta stomnät kan komma att omfatta större delen av befolkningen i landets tätorter, dvs. under förutsättning att det finns väl utbyggda stadsnät som kan anslutas till det nationella fibernätet. Eftersom många kommuner saknar stadsnät kan företag och hushåll på dessa orter bli utan förbindelse med stomnätet. Stadsnätsbolaget skall stödja kommunernas utbyggnad av stadsnät genom att undersöka förutsättningar och skapa koncept för sådana nät. Dessutom ska bolaget utveckla affärsmodeller för verksamheten kring dessa. Jan Nilsson, Vice VD och ansvarig för affärsutveckling på Bredbandbolaget (B2). - För att nå ut till merparten av landets befolkning krävs det väl utbyggda stadsnät. För att bättre kunna lösa bristerna med stadsnäten inledde vi samarbetet med landets kraftnätsägare. Kommunerna kommer att erbjudas nyckelfärdiga lösningar för att etablera lokala fibernät. Kommunerna kan få huvudägandet för dessa, men alternativa ägarlösningar är också möjliga. Det blir dock alltid möjligt för kommunerna att använda nätet för egna behov etc. Nätet är dock öppet för alla operatörer på likvärdiga marknadsmässiga villkor. Bredbandsbolaget avser att samarbeta med Svenska Kraftnät och andra kraftnätsägare vid utbyggnaderna. Därmed kan de lokala nätbolagen få förbindelser med andra stadsnät. Stadsnätet får också redan från start funktioner genom att Bredbandsbolaget här erbjuder sina tjänsteprodukter. För ytterligare information kontakta: För mer information, kontakta Bredbandsbolaget (B2) via presstelefon 08-406 95 62. Läs gärna mer på www.bredband.com Bredbandsbolaget (B2) Bredbandsbolaget (B2) är marknadsledande inom bredbandskommunikation och erbjuder bredbandstjänster till hushåll och mindre företag. Bolaget bildades sommaren 1998 och ägs av bland annat O-listenoterade Framfab, the Carlyle Group, Intel, Investor, Morgan Stanley Dean Witter, NTL samt Novestra. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/23/20000323BIT00070/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/23/20000323BIT00070/bit0002.pdf

Om oss

Bredbandsbolaget vill ge svenska hushåll tillgång till bredbandiga förbindelser som klarar både nuvarande och framtida media- och kommunikationsformer, till så låg, fast kostnad som möjligt..

Prenumerera

Dokument & länkar