Bredbandsbolagets driftcentral till Karlskoga - minst 25 nya jobb till kommunen

Bredbandsbolagets driftcentral till Karlskoga - minst 25 nya jobb till kommunen Bredbandsbolaget har beslutat att förlägga sin huvuddriftcentral till Karlskoga. Centralen kommer att ansvara för dygnet-runt-övervakning av bredbandsnäten och erbjuda teknisk support. Bredbandsbolaget och Karlskoga kommun ska skriva under en gemensam avsiktsförklaring avseende Bredbandsbolagets nya huvuddriftcentral. Kärnan i verksamheten är övervakningscentralen som bearbetar information från Bredbandsbolagets nätutrustning och servrar över hela landet. Informationen ligger sedan till grund för beslut om nödvändiga åtgärder för att förebygga eller åtgärda fel samt för utveckling av nya tekniska lösningar. - Vi har tittat på ett antal olika alternativ och funnit att Karlskoga är väl lämpat för vår nya central. Vi tror att det finns god tillgång till teknisk personal i regionen. I april börjar vi bygga inom Boforsområdet och hoppas kunna ta centralen i drift i juni i år, säger Ragnar Kåhre, nät- och driftchef på Bredbandsbolaget. - Inledningsvis kommer den totala personalstyrkan att uppgå till 25 personer. I takt med ökad kundtillströmning och nätutbyggnad kommer antalet anställda att öka. - Vi vill dessutom ge Karlskoga kommun en eloge för det stöd vi fått i vårt projekteringsarbete med etableringen av Bredbandsbolagets huvuddriftscentral, avslutar Ragnar Kåhre. För mer information, kontakta Bredbandsbolaget via presstelefon 08-406 95 62. Läs gärna mer på www.bredband.com Bredbandsbolaget Bredbandsbolaget (B2) är ett nytt företag inom telekommunikationsområdet som erbjuder bredbandstjänster med början i Sverige. Bolaget bildades sommaren 1998 och ägs av bland annat O-listenoterade Framfab, the Carlyle Group, Intel, Investor, Morgan Stanley Dean Witter, NTL samt Novestra. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/22/20000322BIT00920/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/22/20000322BIT00920/bit0002.pdf

Om oss

Bredbandsbolaget vill ge svenska hushåll tillgång till bredbandiga förbindelser som klarar både nuvarande och framtida media- och kommunikationsformer, till så låg, fast kostnad som möjligt..

Prenumerera

Dokument & länkar