Analysguiden: Potentialen kvarstår

Brighter fortsätter att arbeta för att kunna leverera Actiste® när CE- ­märkningen blir klar. De fortsätter att bredda antalet säljkanaler och ingår samarbeten för att snabbt kunna nå ut på marknaden. Styrelse och ledningsgrupp har förstärkts inför den fortsatta satsningen.  

Actiste® är Brighters allt-i-ett abonnemangstjänst som avser att underlätta egenvården av diabetes. Potentialen anses vara större både i antal patienter och i tillväxt på de andra initiala fokusmarknaderna Indonesien och Thailand men signalvärdet på avtal och lansering i Sverige är stort. Bolaget har ytterligare vidgat försäljningskanalerna från de tidigare mobil­operatörna till att täcka sådana aktörer som för­säkrings­bolag och andra relevanta vårdnadsgivare.

CE-certifieringen är ett nödvändigt steg innan tjänsten kan nå marknaden och som vi har diskuterat i vår tidigare analys fanns det risk för förseningar. Det har nu också inträffat, vilket dock inte ska överdrivas. I det långsiktiga scenariot betyder denna försening inte så mycket annat än att det ökar risken för en något senare start av leveranser än vad vi tidigare förväntade oss. Marknaden för Actiste® är betydande och vi bedömer att bolagets produkt fyller en lucka mellan de enkla och de mer komplexa lösningar som idag finns på marknaden. Lyckas bolaget etablera Actiste är uppsidan mycket stor och kan dessutom bana väg för andra applikationer för kroniska sjukdomar på Brighters plattform. Intressant att notera är att bolaget har fortsatt att stärka organisationen för att kunna leverera enigt plan. Även ledning och styrelse har stärkts för att kunna motsvara kraven som ställs vid ett listbyte.

Sedan vår senaste uppdatering under förra året har aktiekursen varit volatil. I vårt basscenario ser vi ett värde på 9,5 kron­or per aktie. I ett mer optimistiskt bull-scenario beräknas värdet per aktie till 13,6 kronor och i ett mer defensivt bear-scenario till 7,0 kronor. Temperaturen i aktien kan komma att stiga när CE märkningen är klar och leveranser börjar att närma sig.

Läs hela analysen på Analysguiden (https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-brighter-potentialen-kvarstar)

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden.

Om oss

Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se

Prenumerera