Återupptar nyemissionen

Som meddelades den 20 juni 2011 valde bolagets styrelse att temporärt göra ett uppehåll i den pågående nyemissionen då registreringen hos Bolagsverket inte hade gått genom så som bolaget givits besked om per telefon via deras ombud. Eftersom en emission riktad till allmänheten inte kan göras med mindre än att ett bolag är publikt fanns inget annat att göra.

Bolagets ombud hade av Bolagsverket informerats att denna registrering skulle bli klar innan dess att emissionserbjudandet gick ut, vilket visade sig vara felaktigt. Registreringen gick slutligen igenom i början av juli, men styrelsen fattade beslutet om att emissionen formellt sett skall löpa under perioden 15 augusti till 2 september.

I samband med detta kommer Brighter att genomföra ett antal företagspresentationer, till vilka separata inbjudningar i form av pressmeddelanden kommer att skickas ut.

Om Brighter AB (publ)
Brighter utvecklar och kommersialiserar innovativa lösningar för egenvård av diabetes. De är ett STING Alumni-bolag. Finansiering har kommit från ALMI, Innovationsbron, KAS Innovationsfond (en verksamhet inom Karl-Adam Bonniers stiftelse) samt privata investerare.


För mer information:

http://www.BrighterCompany.com/
http://www.BrighterCompany.com/video
http://www.facebook.com/brightercompany
http://twitter.com/Brighter_AB
Tel: +46 8 55 00 88 20
Fax: +46 8 55 00 88 30
Truls Sjöstedt, VD på Brighter AB
Telefon: +46 709 73 46 00
E-post: truls.sjostedt@brightercompany.com

Taggar:

Om oss

Brighter utvecklar lösningar för en datadriven och mobil hälsovård. Genom sitt intellektuella kapital och det första hjälpmedlet Actiste®, skapar bolaget en effektivare vårdkedja med individen i fokus. Initialt satsar Brighter på diabetesvård, men det finns möjligheter att i framtiden verka på en övergripande nivå som spänner över fler sjukdomar och vårdinriktningar. Detta sker genom The Benefit Loop®, Brighters molnbaserade tjänst som kontinuerligt samlar, behandlar och delar data på användarens villkor. Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Remium Nordic AB, +46 (0)8 – 454 32 50, CorporateFinance@remium.com, www.remium.com

Prenumerera

Dokument & länkar