Brighter breddar försäljningskanaler för Actiste i Thailand.

Brighter förhandlar med ett flertal lokala aktörer om försäljningsrättigheter till Actiste, Brighters unika tjänst för diabetiker, i Thailand. Förhandlingarna gäller en breddning av bolagets kanaler för att nå ut till större institutioner i regionen, bland annat försäkringsbolag och vårdproducenter.

– Diabetes är en snabbt växande folkhälsoutmaning i Thailand och behovet av lösningar som Actiste är mycket stort. Vi ser goda möjligheter till en framgångsrik etablering i landet, säger Truls Sjöstedt, Brighters vd och grundare.

– Thailand har en mognare vårdinfrastruktur jämfört med många andra länder i regionen och därtill har man från statligt håll redan implementerat olika former av subventioner och hälsoplaner, vilka kan jämföras med exempelvis det högkostnadsskydd vi har i Sverige, säger Truls Sjöstedt.

Förhandlingarna förväntas resultera i minst ett konkret avtal under 2018.

Brighter har sedan tidigare ett partneravtal med Thailands ledande mobiloperatör AIS inför den kommande lanseringen av Actiste i Thailand. Detta partnerskap löper på enligt avtalad plan och en praktisk fördjupning av samarbetet beräknas ske efter det att Actiste har CE-märkts formellt.

Antalet diabetiker ökar snabbt i Sydostasien och idag lever över 4 miljoner människor med sjukdomen i Thailand, vilket motsvarar närmare 8 procent av landets vuxna befolkning, enligt International Diabetes Federation.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Truls Sjöstedt, CEO
Telefon: +46 709 73 46 00
E-post: truls.sjostedt@brighter.se

Henrik Norström, COO
Telefon: +46 733 40 30 45      
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Om Brighter AB
Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. www.brighter.se 

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser på NASDAQ OMX First North är Remium Nordic Holding AB, +46 (0)8 – 454 32 50, CorporateFinance@remium.comwww.remium.com.

Om Actiste 
Brighters lösning Actiste® hanterar de flesta moment i självmonitorering och behandling av insulinbehandlad diabetes genom ett enda lättanvänt verktyg. Mätning av glukosnivåer, injicering av insulin samt automatisk loggning och tidsstämpling av all aktivitet görs i en enda enhet. Då Actiste har en autonom uppkoppling kan informationen automatiskt delas med valda mottagare genom The Benefit Loop®, Brighters öppna molnbaserade tjänst där data samlas in, bearbetas och analyseras.

Validerad användargenererad data, såsom blodsockervärde eller insulindos, kan automatiskt överföras elektroniskt till en mängd olika aktörer. Patienten väljer själv när och hur data ska delas och vem som ska ha tillgång till informationen. Genom The Benefit Loop kan olika tjänster stimulera patienter med kroniska sjukdomar att förändra sitt beteende, vilket räddar liv, minskar anhörigas oro och frigör enorma vårdresurser. www.actiste.com 

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 juni 2018 kl. 08:30 CEST.

Om oss

Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Website: https://brighter.se/ Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se

Prenumerera

Dokument & länkar