Brighter flyttar fram årsstämma till den 12 maj 2014

Brighter flyttar fram det planerade datumet för årsstämman för räkenskapsåret 2013 till den 12 maj 2013. Syftet är att bereda tid för att se över styrelsens sammansättning efter att nya aktieägare inträtt i bolaget. Kallelse kommer att skickas ut enligt bolagsordningen.

- Som ett resultat av det stora intresset för nyligen genomförda emissioner samt flytten av handeln i bolagets aktier till NASDAQ OMX First North, ser bolaget också möjlighet att attrahera nya och för utvecklingen relevanta personer till styrelsen, säger Truls Sjöstedt, vd för Brighter AB.

   
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Norström, tf CFO Brighter AB (publ)
Telefon: +46 733 40 30 45
E-post: henrik.norstrom@brightercompany.com

Truls Sjöstedt, VD Brighter AB (publ)
Telefon: +46 709 73 46 00
E-post: truls.sjostedt@brightercompany.com

Om Brighter AB (publ)
Brighter One™ - den patenterade allt-i-ett lösningen som ersätter de fem saker miljontals diabetiker behöver använda flera gånger varje dag för att överleva och må bra.

Brighter utvecklar och kommersialiserar banbrytande lösningar för egenvård av diabetes. Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North, mer information finns på www.nasdaqomxnordic.com. Pareto Securities är bolagets Certified Adviser

För mer information: www.brightercompany.com
Följ oss på: www.facebook.com/brightercompany

Taggar:

Om oss

Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Website: https://brighter.se/ Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se

Prenumerera

Dokument & länkar