Brighter förhandlar med indonesiska försäljningspartner.

Brighter för nu ett antal aktiva samtal med flertalet indonesiska försäljningspartner, utöver Indosat Ooredoo, om försäljning av Actiste, Brighters unika tjänst för diabetiker, i Indonesien. Förhandlingarna gäller rättigheter kring försäljning mot ett bredare utbud av säljkanaler, bland annat försäkringsbolag och vårdproducenter i regionen.

Kombinerat med det partnerskap Brighter inlett med Indosat Ooredoo kommer bolaget därmed täcka alla kanaler ut mot företag, konsumenter, allmän sjukvård samt det privata sjukförsäkringssystemet.

– Behovet av våra lösningar är oerhört stort i Indonesien givet de samhällskostnader och problem den snabbt växande diabetesepidemin medför, säger Truls Sjöstedt, Brighters vd och grundare. Vi arbetar nu intensivt med att optimera förutsättningarna inför en lansering av Actiste i regionen.

Förhandlingarna förväntas resultera i minst ett konkret avtal under 2018.

Indonesien har idag världens fjärde största befolkning med sina ca 260 miljoner invånare. Så snart som år 2030 beräknas Indonesien ha vuxit till närmare 300 miljoner invånare och vara världens sjunde största ekonomi, där medelklassen uppgår till 135 miljoner människor – mer än något annat utvecklingsland i världen förutom Kina och Indien. Idag lever omkring 10 miljoner människor med diabetes i Indonesien och varav drygt 3,5 miljoner befinner sig i vårt initiala målsegment. Samtidigt beräknas det finnas ytterligare 5 miljoner som är odiagnostiserade, enligt International Diabetes Foundation. Diabetes tillväxttakt i Sydostasien är mycket hög; antalet diabetiker ökar årligen med ca 6 % i Indonesien.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Truls Sjöstedt, CEO
Telefon: +46 709 73 46 00
E-post: truls.sjostedt@brighter.se

Henrik Norström, COO
Telefon: +46 733 40 30 45      
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Om Brighter AB
Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. www.brighter.se 

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser på NASDAQ OMX First North är Remium Nordic Holding AB, +46 (0)8 – 454 32 50, CorporateFinance@remium.comwww.remium.com.

Om Actiste 
Brighters lösning Actiste® hanterar de flesta moment i självmonitorering och behandling av insulinbehandlad diabetes genom ett enda lättanvänt verktyg. Mätning av glukosnivåer, injicering av insulin samt automatisk loggning och tidsstämpling av all aktivitet görs i en enda enhet. Då Actiste har en autonom uppkoppling kan informationen automatiskt delas med valda mottagare genom The Benefit Loop®, Brighters öppna molnbaserade tjänst där data samlas in, bearbetas och analyseras.

Validerad användargenererad data, såsom blodsockervärde eller insulindos, kan automatiskt överföras elektroniskt till en mängd olika aktörer. Patienten väljer själv när och hur data ska delas och vem som ska ha tillgång till informationen. Genom The Benefit Loop kan olika tjänster stimulera patienter med kroniska sjukdomar att förändra sitt beteende, vilket räddar liv, minskar anhörigas oro och frigör enorma vårdresurser. www.actiste.com 

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 juni 2018 kl. 09:30 CEST.

Om oss

Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Website: https://brighter.se/ Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se

Prenumerera

Dokument & länkar