Brighter offentliggör informationsmemorandum i samband med bolagets garanterade företrädesemission uppgående till 16,3 MSEK

Styrelsen för Brighter AB (publ) har publicerat ett informationsmemorandum avseende Bolagets förestående företrädesemission om cirka 16,3 MSEK. Informationsmemorandumet kommer under teckningsperioden 17 april – 4 maj 2015 att finnas tillgänglig på Brighters hemsida, www.brighter.se/emission2015

Bakgrund
Styrelsen i Brighter beslutade den 30 mars 2015 att genomföra en företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner, om cirka 16,3 MSEK, samt, vid överteckning av densamma, en överteckningsemission, bestående av aktier och teckningsoptioner, om ytterligare 3,0 MSEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna i företrädesemissionen samt överteckningsemissionen kan Brighter tillföras ytterligare mellan cirka 4,8 och cirka 12,1 MSEK.

Företrädesemissionen är till 83,5 % säkerställd genom teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar från befintliga aktieägare samt ett garantikonsortium.

De som på avstämningsdagen den 14 april 2015 var registrerade som aktieägare i Brighter äger företrädesrätt att teckna units i Brighter utifrån befintligt aktieinnehav. Aktieägare i Brighter erhåller för varje (1) befintlig aktie en (1) uniträtt. Det krävs fem (5) uniträtter för att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fyra (4) nya aktier samt en (1) teckningsoption. Teckningskursen per unit uppgår till 4,80 SEK motsvarande 1,20 SEK per aktie.

Brighter utvecklar en portabel integrerad lösning för att underlätta hantering och kontroll av insulinbehandlad diabetes. Nästa generations Brighter One integrerar, förutom de viktigaste funktionerna för att hantera behandlingen, även kopplingen mot framtidens eHälsosystem. Med enheten kan patienten mäta blodglukosvärdet, dosera och injicera insulin samt få informationen automatiskt lagrad.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB (www.stockholmcorp.se) är finansiell rådgivare till Brighter AB (publ) i samband med emissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Norström, COO

Telefon: +46 733 40 30 45

E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Truls Sjöstedt, VD

Telefon: +46 709 73 46 00

E-post: truls.sjostedt@brighter.se

Om Brighter AB

Brighter utvecklar genom sitt intellektuella kapital innovationer för människor som lever med en sjukdom. Vi utvecklar framtidens hjälpmedel som förbättrar individens livssituation och vardag. Hälften av Sveriges 4,6 miljoner hushåll kommer inom fem år vara uppkopplade för vård i hemmet eller genom mobila enheter. Brighters mål är att förenkla, effektivisera och stärka banden mellan patienten och vården genom att utveckla innovationer inom e-hälsa – en marknad som redan i år, 2015, är värd 160 miljarder US dollar globalt.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG

Besök vår hemsida och prenumerera på pressmeddelanden: www.brighter.se

www.introduce.se

Certified Adviser

Brighters Certified Adviser är Remium Nordic AB, Per Grundström +46 (0)8 – 454 32 29, CorporateFinance@remium.com, www.remium.com

Om oss

Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se

Prenumerera

Dokument & länkar