”Brighter One” blir ”Actiste™”

Utvecklingen av Brighters integrerade verktyg för insulinbehandlade diabetiker har gått över förväntan. De fokusgrupper som bolaget har genomfört visar mycket positiva resultat. I samband med detta har Brighter även beslutat att det nya varumärket Actiste ska ersätta det tidigare namnet Brighter One.

Genom det nyligen kommunicerade samarbetet med Ericsson får Brighter tillgång till en pålitlig och global teknikpartner, vilket förenklar en omfattande och världsomspännande lansering av Brighters molnbaserade tjänst the Benefit Loop. Actiste kommer enkelt kunna kopplas upp till tjänsten via 3G, vilket varit ett huvudsakligt fokus i utvecklingsprocessen. Därmed kan vården automatiskt få tillgång till pålitlig och uppdaterad information, som kan användas för att effektivisera och förbättra behandlingar. En annan prioritet har varit att minimera antalet steg i det dagliga handhavandet.

Hela 92 % av deltagarna i fokusgrupperna säger att Brighter lyckats göra processen för diabetiker mycket enklare och smidigare jämfört med befintlig utrustning, vilket är ett mycket gott betyget.

– Det känns naturligtvis helt fantastiskt att utvecklingsarbetet går så pass bra. Våra partner Helbling och Veryday jobbar mot väldigt högt uppsatta mål, och har ändå lyckats överträffa dessa med råge. Med det nya namnet markerar vi att vi nu tar klivet in i nästa fas både vad det gäller produkten och bolaget, säger Truls Sjöstedt, Brighters VD och grundare.

I samband med namnbytet publicerar bolaget också, för allra första gången, bilder på Actiste.

– Vi är glada över att äntligen kunna visa våra aktieägare något mer konkret. Alla vi på Brighter, inklusive våra partner som varit högst delaktiga i framtagandet, är stolta över den nya produktens ergonomiska utformning och funktioner, säger Truls Sjöstedt.

Såhär förenklar Actiste behandlingen:

  • Med samlade funktioner i ett verktyg minskas antal steg för insulinbehandling och mätning av blodsocker.
  • Loggning av faktiska doser och värden ger pålitlig & uppdaterad information.
  • 3G-uppkoppling för att kontinuerligt kunna dela data med t ex vården.
  • Vården kan öka kvaliteten i behandlingen och bli mer effektiv.
  • Analys och återkoppling till användaren ökar motivation till beteendeförändring.

Utvecklingen av Actiste fortsätter parallellt med försäljningen av bolagets jDome-produkter. Inom olika vård- och äldreboenden i Sverige har JDome under året fått stor uppmärksamhet med omfattande försäljningsökning som följd.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Norström, COO
Telefon: 46 733 40 30 45
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Truls Sjöstedt, VD
Telefon: 46 709 73 46 00
E-post: truls.sjostedt@brighter.se

Om Brighter AB
Brighter utvecklar lösningar för en datadriven och mobil hälsovård. Genom sitt intellektuella kapital och sina innovativa hjälpmedel, jDome® och Actiste™, skapar bolaget en effektivare vårdkedja med individen i fokus. Målet är att förenkla, effektivisera och stärka informationsflödet av relevanta och pålitliga data mellan patienten och vården. Initialt satsar Brighter på diabetesvård och äldreomsorg, men det finns möjligheter att i framtiden verka på en övergripande nivå som spänner över fler sjukdomar och vårdinriktningar. Detta sker genom The Benefit Loop™, Brighters molnbaserade tjänst som kontinuerligt samlar, behandlar och delar data på användarens villkor. Läs mer här.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Remium Corporate Finance, +46 (0)8 – 454 32 76, CorporateFinance@remium.com, www.remium.com.

Om oss

Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Website: https://brighter.se/ Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se

Prenumerera

Dokument & länkar