Brighter sprider ljus i börsmörkret

Mitt i en av de mörkaste perioderna på börserna går medicinteknikföretaget Brighter AB (publ) till listning vid AktieTorget med syftet att få in 8,5 MSEK. Bolagets ledning och styrelse utstrålar stabil optimism trots börsmörkret. Med huvudpatentet beviljat ett år tidigare än planerat lämnar Brighter perioden som rent utvecklingsföretag och övergår till att producera och kommersialisera produktportföljen Brighter OneTM, en attraktiv världsnyhet med stor global potential.

Genom att kombinera befintliga tekniker har Brighter lyckats med att erhålla ett patent som ligger
till grunden för en på samma gång mycket komplex, men också lättanvänd produkt för egenvård av
diabetes. Intresset från de stora företagen som arbetar med insulinproduktion är redan mycket stort
vilket gör att det finns goda möjligheter för bolaget att nå ett kommersiella genombrottet på en
mycket kort tid” säger Gert Westergren, styrelseordförande i Brighter AB (publ).

Lars Flening, tidigare chef för Medisense Europa och numera styrelseledamot och partnerskapschef
för Brighter, såg också tillväxtmöjligheterna direkt: ”Redan då jag kom i kontakt med grundarna av
Brighter så insåg jag att de hade lyckats med att kombinera två olika tekniker som gör det möjligt att
underlätta livet för diabetiker världen över, samtidigt som de redan i ett tidigt skede skapat ett stort
intresse för Brighter One hos diabetesföretagen, de framtida samarbetspartnerna och köparna. Då
grundarna sedan lyckades med att erhålla ett patentskydd ett år tidigare än någon av oss hade
hoppats förstod vi att det var dags att ta bolaget till en kommersiell fas” .

Bolagets VD, Truls Sjöstedt, är också mycket optimistisk gällande den nuvarande situationen: ”Trots
att synen på de finansiella marknaderna just nu är minst sagt mörk har vi valt att gå till marknaden
och söka kapital. Vi gör den bedömningen att vår produkt, kombinerat med det mycket starka patent
vi erhöll under våren 2011 och den potential som finns på marknaden kommer att locka såväl privata
som institutionella placerare. Intresset är redan stort från såväl diabetikerna själva som bland
företag som arbetar med diabetesrelaterade produkter.

Michael Frantzén, grundare och styrelseledamot i Brighter, poängterar att lågkonjunktur varit till
bolagets fördel tidigare: ”Som vi kommer ihåg från tidigare förhandlingar har Brighter kunnat köpa
in exempelvis konsulttjänster till betydligt lägre pris under lågkonjunktur, exempelvis en gång då vi
bara genom att ställa frågan fick 100 000 kr rabatt. Med andra ord bör 8,5 mkr ta oss längre under
en lågkonjunktur än under en blomstrande högkonjunktur. Så läget innebär inte bara utmaningar,
utan även goda möjligheter.”

Diabetes är en av de vanligaste folksjukdomarna i Skandinavien som dessutom bara fortsätter att
öka i samhället. WHO beräknar att vi kommer att ha över 50 miljoner nya diabetiker i världen inom
de kommande 20 åren. Brighters ledning tror starkt på att en stor del av dessa kommer att få ett
lättare liv i framtiden tack vare Brighter OneTM och hänvisar till listningen som ett unikt tillfälle för
allmänheten att investera i Brighter och ta del av denna stora tillväxtmöjlighet.

    
Om Brighter AB (publ)
Brighter utvecklar och kommersialiserar innovativa lösningar för egenvård av diabetes. Det är ett
STING Alumni-bolag. Finansiering har kommit från ALMI, Innovationsbron, KAS Innovationsfond (en
verksamhet inom Karl-Adam Bonniers stiftelse) samt privata investerare.
Under perioden 15:e augusti till 2:a september finns det en unik möjlighet att teckna aktier i
Brighter. Efter introduktionsemissionen kommer Brighter att listas vid AktieTorget. För mer
information: www.BrighterCompany.com.

Kontaktinformation
http://www.BrighterCompany.com/
http://www.BrighterCompany.com/video
http://www.facebook.com/brightercompany
http://twitter.com/Brighter_AB
Tel: +46 8 55 00 88 20
Fax: +46 8 55 00 88 30
Truls Sjöstedt, VD på Brighter AB (publ)
Telefon: +46 709 73 46 00
E-post: truls.sjostedt@brightercompany.com

Taggar:

Om oss

Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Website: https://brighter.se/ Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se

Prenumerera

Dokument & länkar