Brighter tecknar fullt i Camanio Cares nyemission inför Kinaexpansion.

Brighters intressebolag Camanio Care (publ), som utvecklar och säljer robotik och Augmented Reality-lösningar inom äldrevård och omsorg, meddelade i fredags att bolaget genomför en företrädesemission för att accelerera tillväxttakten i Kina och USA. Brighter avser att fullteckna sitt innehav i Camanio Care.

Camanio Care har nyligen intensifierat sin strategi för expansion till den kinesiska marknaden, där antalet äldre växer snabbt och behovet av äldrevård är stort. Sedan 1960-talet har befolkningens medellivslängd ökat från ca 43 år till omkring 75 år enligt Världsbanken, och antalet medborgare i Kina över 60 års ålder förväntas öka från cirka 220 miljoner idag till uppemot 500 miljoner år 2050 vilket innebär att omkring 45 % av Kinas population kommer vara över 60 år gammal 2050.

– Kina är en jättemarknad med stor potential för Camanio Care som har både omtyckta och värdeskapande produkter inom robotik och Augmented Reality för äldrevård, säger Truls Sjöstedt, vd på Brighter. Vi tror att detta är början på en fantastisk tillväxtresa och kommer därför att fullteckna vårt innehav i företrädesemissionen för att försvara vår ägarandel.

Brighter äger sedan tidigare 29,9 procent av Camanio Care. I och med teckningsåtagandet investerar Brighter nu ytterligare ca 3,1 MSEK i bolaget genom företrädesemissionen. Emissionen kommer tillföra Camanio Care minst 10 406 499 SEK före emissionskostnader, om överteckningsemission utnyttjas till fullo tillförs bolaget ytterligare 10 406 499 SEK, vilket totalt innebär 20 812 998 SEK före emissionskostnader om såväl företrädesemissionen som överteckningsemissionen fulltecknas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Norström, COO             
Telefon: +46 733 40 30 45             
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Truls Sjöstedt, VD             
Telefon: +46 709 73 46 00             
E-post:  truls.sjostedt@brighter.se

Om Brighter AB.    
Brighter utvecklar lösningar för en datadriven och mobil hälsovård. Genom sitt intellektuella kapital och det första hjälpmedlet Actiste®, skapar bolaget en effektivare vårdkedja med individen i fokus. Initialt satsar Brighter på diabetesvård, men det finns möjligheter att i framtiden verka på en övergripande nivå som spänner över fler sjukdomar och vårdinriktningar. Detta sker genom The Benefit Loop®, Brighters molnbaserade tjänst som kontinuerligt samlar, behandlar och delar data på användarens villkor.

Bolagets aktie är listad på  NASDAQ OMX First North/BRIG . Brighters Certified Adviser är Remium Nordic AB, +46 (0)8 – 454 32 50,  CorporateFinance@remium.com ,  www.remium.com .

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 maj 2017 kl. 10:00 CET.

Om oss

Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Remium Nordic Holding AB, +46 (0)8 – 454 32 50, CorporateFinance@remium.com, www.remium.com

Prenumerera

Dokument & länkar