Brighter utökar sitt globala skydd

Brighter har tidigare beviljats designpatent i Kina, motsvarande skydd är även beviljat för den europeiska marknaden. Detta har nu även beviljats för den indiska marknaden. Utöver dessa marknader fortlöper lokala processer även på ett flertal andra marknader som Brasilien, USA, Taiwan, Japan, Vietnam och Sydkorea.

– Genom dessa skydd stärker vi vår position ytterligare på den globala marknaden. Att vi nu har skydd på världens två folkrikaste marknader, Kina och Indien, är ett viktigt strategiskt steg för oss. De asiatiska marknaderna är av stor betydelse när det gäller att stärka värdet av vår portfölj av intellektuellt kapital, säger Truls Sjöstedt, Brighters VD och grundare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Norström, COO

Telefon: 46 733 40 30 45
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Truls Sjöstedt, VD

Telefon: 46 709 73 46 00
E-post: truls.sjostedt@brighter.se

Om Brighter AB
Brighter utvecklar genom sitt intellektuella kapital innovationer för människor som lever med en sjukdom. Vi utvecklar framtidens hjälpmedel som förbättrar individens livssituation och vardag. Hälften av Sveriges 4,6 miljoner hushåll kommer inom fem år vara uppkopplade för vård i hemmet eller genom mobila enheter. Brighters mål är att förenkla, effektivisera och stärka banden mellan patienten och vården genom att utveckla innovationer inom e-hälsa – en marknad som redan i år, 2015, är värd 160 miljarder US dollar globalt.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG

Besök vår hemsida och prenumerera på pressmeddelanden: www.brighter.se

www.introduce.se

Certified Adviser

Brighters Certified Adviser är Remium Nordic AB, Per Grundström 46 (0)8 – 454 32 29, CorporateFinance@remium.com, www.remium.com

Om oss

Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se

Prenumerera

Dokument & länkar