Brighters styrelse har beslutat att inleda processen för en ansökan att notera bolaget på reglerad marknad.

Styrelsen i Brighter AB (publ) har vid ett styrelsemöte den 5 juli 2018 beslutat att inleda processen för en ansökan att notera bolaget på en reglerad marknad. Noteringen beräknas ske under 2019.

– Brighter har nu, efter ett antal år med fokus på produktutveckling, samarbeten, partnerskap och marknadsförberedelser, kommit till en fas där bolagets globala ambitioner är nära förestående. En notering på reglerad marknad öppnar bland annat upp för nya investerargrupper, exempelvis större institutioner och aktörer från utlandet, samtidigt som det skapar förutsättningar för förbättrad likviditet i aktien, säger Brighters styrelseordförande Barbro Fridén.

Tidigare under året införde bolaget redovisningsprincipen IFRS, som ett första steg i förberedelserna för en flytt till en reglerad marknad, såsom Nasdaqs huvudlista.

– För bolagets dagliga verksamhet, i kontakten med samarbetspartner och potentiella kunder, är det också en väsentlig kvalitetsstämpel att vara noterat på en reglerad marknad, säger Truls Sjöstedt, Brighters vd och grundare.

Bolaget har inlett en pre-IPO process med PWC för att göra en förgranskning innan en, av börsen utsedd, börsrevisor kopplas in.

Bolagets aktie handlas sedan 2014 på Nasdaq First North.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Truls Sjöstedt, CEO
Telefon: +46 709 73 46 00
E-post: truls.sjostedt@brighter.se

Henrik Norström, COO
Telefon: +46 733 40 30 45      
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Om Brighter AB
Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. www.brighter.se 

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIGBrighter’s Certified Adviser på Nasdaq OMX First North är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 juli 2018 kl. 08:30 CEST.

Om oss

Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Website: https://brighter.se/ Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se

Prenumerera

Dokument & länkar