Företagets grundare ökar sina aktieinnehav

Inför den kommande listningen av Brighter AB (publ):s aktier på AktieTorget har grundarna, Michael Frantzén och Truls Sjöstedt förvärvat 437 500 respektive 437 500 aktier i Brighter, motsvarande 4,37% respektive 4,37% procent av aktiestocken.

”Förvärvet är att betrakta som ett tecken på vår långsiktiga tro på det bolag som vi har grundat, och den framtid som Brighter står inför med en nära förestående kommersialisering av Brighter One, marknadens första kompletta allt-i-ett-instrument för egenvård av diabetes som Brighter innehar patent på.” säger Truls Sjöstedt, VD för Brighter AB (publ)

Om Brighter AB (publ)

Brighter utvecklar och kommersialiserar innovativa lösningar för egenvård av diabetes. De är ett STING Alumni-bolag. Finansiering har kommit från ALMI, Innovationsbron, KAS Innovationsfond (en verksamhet inom Karl-Adam Bonniers stiftelse) samt privata investerare.

Under perioden 15 augusti till 2 september finns det en unik möjlighet att teckna aktier i Brighter. Efter introduktionsemissionen kommer Brighter att listas vid AktieTorget.

För mer information:

http://www.BrighterCompany.com/
http://www.BrighterCompany.com/video
http://www.facebook.com/brightercompany
http://twitter.com/Brighter_AB
Tel: +46 8 55 00 88 20
Fax: +46 8 55 00 88 30
Truls Sjöstedt, VD på Brighter AB
Telefon: +46 709 73 46 00
E-post: truls.sjostedt@brightercompany.com

Taggar:

Om oss

Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Website: https://brighter.se/ Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se

Prenumerera

Dokument & länkar