Företagets grundare ökar sina aktieinnehav

Inför den kommande listningen av Brighter AB (publ):s aktier på AktieTorget har grundarna, Michael Frantzén och Truls Sjöstedt förvärvat 437 500 respektive 437 500 aktier i Brighter, motsvarande 4,37% respektive 4,37% procent av aktiestocken.

”Förvärvet är att betrakta som ett tecken på vår långsiktiga tro på det bolag som vi har grundat, och den framtid som Brighter står inför med en nära förestående kommersialisering av Brighter One, marknadens första kompletta allt-i-ett-instrument för egenvård av diabetes som Brighter innehar patent på.” säger Truls Sjöstedt, VD för Brighter AB (publ)

Om Brighter AB (publ)

Brighter utvecklar och kommersialiserar innovativa lösningar för egenvård av diabetes. De är ett STING Alumni-bolag. Finansiering har kommit från ALMI, Innovationsbron, KAS Innovationsfond (en verksamhet inom Karl-Adam Bonniers stiftelse) samt privata investerare.

Under perioden 15 augusti till 2 september finns det en unik möjlighet att teckna aktier i Brighter. Efter introduktionsemissionen kommer Brighter att listas vid AktieTorget.

För mer information:

http://www.BrighterCompany.com/
http://www.BrighterCompany.com/video
http://www.facebook.com/brightercompany
http://twitter.com/Brighter_AB
Tel: +46 8 55 00 88 20
Fax: +46 8 55 00 88 30
Truls Sjöstedt, VD på Brighter AB
Telefon: +46 709 73 46 00
E-post: truls.sjostedt@brightercompany.com

Taggar:

Om oss

Brighter utvecklar lösningar för en datadriven och mobil hälsovård. Genom sitt intellektuella kapital och det första hjälpmedlet Actiste®, skapar bolaget en effektivare vårdkedja med individen i fokus. Initialt satsar Brighter på diabetesvård, men det finns möjligheter att i framtiden verka på en övergripande nivå som spänner över fler sjukdomar och vårdinriktningar. Detta sker genom The Benefit Loop®, Brighters molnbaserade tjänst som kontinuerligt samlar, behandlar och delar data på användarens villkor. Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Remium Nordic AB, +46 (0)8 – 454 32 50, CorporateFinance@remium.com, www.remium.com

Prenumerera

Dokument & länkar