Högtryck på efterfrågan - förlängd teckningstid

Då efterfrågan på presentationer av Brighter One™ överstigit förväntningarna väljer Brighters styrelse att utöka teckningstiden till och med den 26:e september.

Efterfrågan från patientorganisationer och anhöriga om att få Brighter One™ presenterat för sig har vida överstigit Brighters förväntningar. Då bolagets styrelse önskar sprida informationen om bolaget och Brighter One™ så brett som möjligt beslutade styrelsen att förlänga teckningsperioden till den 26 september.

"Den respons vi fått är fantastisk och med en förlängning slår vi två flugor i en smäll. Dels hinner vi träffa fler intresserade investerare, men främst så får vi ett utmärkt tillfälle att visa upp Brighter One för de som faktiskt skall använda den." säger Truls Sjöstedt, VD.

Under perioden fram till och med den 26:e september kommer bolaget att hålla ett stort antal presentationer, varav ett flertal kommer att vara öppna för allmänheten. Om du vill bli uppdaterad om tillfällen för presentationer i din närhet, skicka in dina kontaktuppgifter samt ort till: presentation@brightercompany.com

       
Om Brighter AB (publ)
Brighter utvecklar och kommersialiserar innovativa lösningar för egenvård av diabetes. Det är ett STING Alumni-bolag. Finansiering har kommit från statliga och institutionella investerare såsom ALMI, Innovationsbron, KAS Innovationsfond (en verksamhet inom Karl-Adam Bonniers stiftelse) samt privata investerare.

Under perioden 15:e augusti till 26:e september finns det en unik möjlighet att teckna aktier i Brighter. Efter introduktionsemissionen kommer Brighter att listas vid AktieTorget.
För mer information: www.BrighterCompany.com

Kontaktinformation
http://www.BrighterCompany.com/
http://www.BrighterCompany.com/video
http://www.facebook.com/brightercompany
http://twitter.com/Brighter_AB

Tel: +46 8 55 00 88 20
Fax: +46 8 55 00 88 30
Truls Sjöstedt, VD på Brighter AB (publ)
Telefon: +46 709 73 46 00
E-post: truls.sjostedt@brightercompany.com

Taggar:

Om oss

Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Website: https://brighter.se/ Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se

Prenumerera

Dokument & länkar