Information om Brighter AB:s (publ) teckningsoptioner - Teckningsperioden inleds idag.

Idag, den 5 januari 2016, inleds teckningsperioden för de teckningsoptioner av serie 1 (”TO 1”) och serie 2 (”TO 1”) som emitterades i samband med Brighters unitemission i maj 2015. Teckningsperioden pågår fram till och med den 26 januari 2016. Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i Brighter till en kurs om 3,00 SEK.

Kort om villkoren för TO 1 och TO 2.
En (1) innehavd teckningsoption Brighter TO 1 SE0007045232 eller Brighter TO 2 SE0007125893 berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Teckningskurs: 3,00 SEK per aktie

Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av aktier till och med 2016-01-26.

Handel med teckningsoptioner sker på Nasdaq First North fram till och med 2016-01-22

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Norström, COO
Telefon: 46 733 40 30 45
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Truls Sjöstedt, VD
Telefon: 46 709 73 46 00
E-post: truls.sjostedt@brighter.se

Om Brighter AB
Brighter utvecklar lösningar för en datadriven och mobil hälsovård. Genom sitt intellektuella kapital och sina innovativa hjälpmedel, jDome® och Actiste™, skapar bolaget en effektivare vårdkedja med individen i fokus. Målet är att förenkla, effektivisera och stärka informationsflödet av relevanta och pålitliga data mellan patienten och vården. Initialt satsar Brighter på diabetesvård och äldreomsorg, men det finns möjligheter att i framtiden verka på en övergripande nivå som spänner över fler sjukdomar och vårdinriktningar. Detta sker genom The Benefit Loop™, Brighters molnbaserade tjänst som kontinuerligt samlar, behandlar och delar data på användarens villkor. Läs mer här.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Besök Brighters pressrum här.

Taggar:

Om oss

Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se