Inlösenperioden för TO4 inleds idag.

Som en del i Brighter's finansieringsstrategi och avtalet med L1 Capital har bolaget delat ut vederlagsfria optioner till bolagets aktieägare för att motverka utspädning. Idag den 22 februari 2018 inleds den första inlösenperioden att växla optionerna (TO4) till aktier. Teckningsperioden pågår fram till 8 mars 2018.

Teckningskursen är 6,01 kr per aktie i enlighet med §3 VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I BRIGHTER AB (PUBL) SERIE TO4 2017/2020.

Optionsinnehavare som har sina optioner förvaltarregistrerade i depå hos bank eller fondkommissionär skall kontakta sin bank för att utnyttja optionerna för teckning. Teckning för övriga optionsinnehavare sker genom samtidig betalning samt genom att den utskickade anmälningssedeln fylls i, signeras och insänds till emissionsinstitutet senast klockan 16.00 den 8 mars 2018.

Emissionsinstitut är Eminova Fondkommission som nås på 08-684 211 00 alt. info@eminova.se.

De kommande fem inlösenperioderna löper enligt följande:

  • 25 augusti 2018 till och med 8 september 2018;
  • 22 februari 2019 till och med 8 mars 2019;
  • 25 augusti 2019 till och med 8 september 2019;
  • 22 februari 2020 till och med 8 mars 2020;
  • 25 augusti 2020 till och med 8 september 2020.

Villkoren för konvertiblerna finns publicerade på Brighters hemsida: http://brighter.se/en/investors/documents/.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Truls Sjöstedt, CEO
Telefon: +46 709 73 46 00
E-post: truls.sjostedt@brighter.se

Ann Zetterberg, CFO
Telefon: +46 708 37 21 23 
E-post: ann.zetterberg@brighter.se

Om Brighter AB
Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. www.brighter.se

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIGBrighters Certified Adviser på NASDAQ OMX First North är Remium Nordic Holding AB, +46 (0)8 – 454 32 50, CorporateFinance@remium.com, www.remium.com.

Om oss

Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se

Prenumerera

Dokument & länkar