Lanseringen av Brighter One senareläggs.

Brighter har, efter användarfeedback, fattat beslut om att förbättra designen av lansettmekanismen och tillhörande kåpa på sin första produkt ”Brighter One”. Omarbetningen innebär en senareläggning av produktlanseringen till mars 2015.

Brighter har genom sin patentskyddade produkt ”Brighter One” utvecklat en unik metod för att förenkla egenvården av diabetes. Produkten, som är ett hjälpmedel som underlättar en normal livsföring för miljontals diabetiker över hela världen, förenar diagnostik, medicinering och journalföring i en enhet. Under de sista delarna av produktionssättningen har Brighter, som ett resultat av användarfeedback, beslutat att omarbeta designen av lansettmekanismen och dess kåpa för att förbättra användarvänligheten och därmed upplevelsen av funktionen. Omarbetningen innebär en senareläggning av lansering utifrån vad som tidigare har kommunicerats.

– Vi har vägt för- och nackdelar av omarbetningen mot senareläggningen och funnit att fördelarna överväger. Vi anser att den förbättrade funktionaliteten kommer att gynna alla intressenter, såväl användare, vårdgivare och betalare (landsting, försäkringsbolag, användare) som aktieägare. Vårt löfte att leverera ett innovativt och användarvänligt “state-of-the-art”-hjälpmedel till diabetiker världen över kommer nu att ytterligare att förstärkas. Övriga delar av produkten följer vår ursprungliga tidplan och påverkas inte av omarbetningen, säger Truls Sjöstedt, Brighters VD och grundare.

CE-certifieringen av produkten löper parallellt med produktionssättningen och kommer, precis som tidigare, att följa tidplanen för produkten.

Om Brighter AB
Brighter har genom sin patentskyddade produkt utvecklat en unik metod för att förenkla egenvården av diabetes genom att förena diagnostik, medicinering och journalföring i en enhet. Den ger miljontals diabetiker över hela världen möjligheten till en normal livsföring.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG

För mer information: www.brightercompany.com

Certified Advisor

Brighters Certified Advisor på Nasdaq OMX First North är Pareto Securities AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Norström, COO
Telefon: +46 733 40 30 45
E-post: henrik.norstrom@brightercompany.com
Truls Sjöstedt, VD
Telefon: +46 709 73 46 00
E-post: truls.sjostedt@brightercompany.com

Taggar:

Om oss

Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Website: https://brighter.se/ Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se

Prenumerera

Dokument & länkar