Ny avstämningsdag för utdelning av gratis optioner.

Avstämningsdagen för de teckningsoptioner som Brighter delar ut till sina aktieägare för att minimera utspädning i och med den finansieringslösning som bolaget offentliggjorde den 26 april skjuts fram till den 15 maj av tekniska skäl.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Norström, COO           
Telefon: +46 733 40 30 45           
E-post:   henrik.norstrom@brighter.se

Truls Sjöstedt, VD           
Telefon: +46 709 73 46 00           
E-post:   truls.sjostedt@brighter.se

Om Brighter AB.  
Brighter utvecklar lösningar för en datadriven och mobil hälsovård. Genom sitt intellektuella kapital och det första hjälpmedlet Actiste®, skapar bolaget en effektivare vårdkedja med individen i fokus. Initialt satsar Brighter på diabetesvård, men det finns möjligheter att i framtiden verka på en övergripande nivå som spänner över fler sjukdomar och vårdinriktningar. Detta sker genom The Benefit Loop®, Brighters molnbaserade tjänst som kontinuerligt samlar, behandlar och delar data på användarens villkor.

Bolagets aktie är listad på  NASDAQ OMX First North/BRIG  . Brighters Certified Adviser är Remium Nordic AB, +46 (0)8 – 454 32 50,   CorporateFinance@remium.com  ,    www.remium.com  .

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 maj 2017 kl. 08:30 CET.

Om oss

Brighter utvecklar lösningar för en datadriven och mobil hälsovård. Genom sitt intellektuella kapital och det första hjälpmedlet Actiste®, skapar bolaget en effektivare vårdkedja med individen i fokus. Initialt satsar Brighter på diabetesvård, men det finns möjligheter att i framtiden verka på en övergripande nivå som spänner över fler sjukdomar och vårdinriktningar. Detta sker genom The Benefit Loop®, Brighters molnbaserade tjänst som kontinuerligt samlar, behandlar och delar data på användarens villkor. Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Remium Nordic AB, +46 (0)8 – 454 32 50, CorporateFinance@remium.com, www.remium.com

Prenumerera

Dokument & länkar