Skatteverket höjer värderingen på Brighters Camanio Care-aktier med 60 procent.

Den 17 mars blev Camanio Care godkänt för notering på AktieTorget. Den 28 mars 2017 är första dagen för handel. Brighers ägarandel i Bolaget uppgår till 29,99 procent, efter att Brighter under januari delade ut 1 733 672 aktier i Camanio Care till sina befintliga aktieägare. Efter utdelningen har Skatteverket meddelat att man höjer värderingen på Camanio Cares aktie med 60 procent.

Vid en extra bolagsstämma fredagen den 16 december 2016, beslutade styrelsen i Brighter AB att dela ut en del av Brighters aktier i Camanio Care AB till Brighters aktieägare. Avstämningsdagen för utdelningen var den 12 januari, 2017. Beslutet innebar att aktieägare i Brighter för varje trettio (30) aktier i Brighter erhöll en (1) aktie i Camanio Care. Efter utdelningen uppgår Brighters ägarandel i Camanio Care till 29,99 procent och värdet på Brighters innehav kommer återfinnas i Brighters balansräkning som en post under intresseföretag.

Den andel av Brighters aktier i Camanio Care som delats ut hade per den 15 december 2016 ett bokfört värde i Brighters balansräkning om 4 596 277,08 kronor (motsvarande värde för Brighter Two AB innan sammanslagningen i Brighters fastställda årsredovisning för 2015 var 4 576 946,88 kronor) vilket motsvarar en utdelning om 0,08837266028 kronor per aktie i Brighter.

Skatteverket har nu gjort bedömningen att det skattepliktiga värdet per aktie i Brighters ska höjas till 0,14 kr, baserat på den riktade emissionen som genomfördes i Camanio Care under november 2016. Det innebär att värdet ökats med motsvarande 60 procent. Skatteverkets beslut påverkar också aktieägarna som erhållit aktier i Camanio Care i utdelning, och eventuell skatt på utdelningen tillhör inkomståret 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Norström, COO        
Telefon: +46 733 40 30 45        
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Truls Sjöstedt, VD        
Telefon: +46 709 73 46 00        
E-post: truls.sjostedt@brighter.se

Om Brighter AB.
Brighter utvecklar lösningar för en datadriven och mobil hälsovård. Genom sitt intellektuella kapital och det första hjälpmedlet Actiste®, skapar bolaget en effektivare vårdkedja med individen i fokus. Initialt satsar Brighter på diabetesvård, men det finns möjligheter att i framtiden verka på en övergripande nivå som spänner över fler sjukdomar och vårdinriktningar. Detta sker genom The Benefit Loop®, Brighters molnbaserade tjänst som kontinuerligt samlar, behandlar och delar data på användarens villkor.

Bolagets aktie är listad på   NASDAQ OMX First North/BRIG . Brighters Certified Adviser är Remium Nordic AB, +46 (0)8 – 454 32 50,  CorporateFinance@remium.com ,  www.remium.com .

Om oss

Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Remium Nordic Holding AB, +46 (0)8 – 454 32 50, CorporateFinance@remium.com, www.remium.com

Prenumerera

Dokument & länkar