Ställ inte diabetikerna utanför högkostnadsskyddet

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) skall enligt förslag till beslut ta bort subventionen för de insulinpumpar som används för egenvård av diabetes, något som har fått många diabetiker att oroa sig för framtiden. I dag finns det cirka 350.000 personer i Sverige som har fått diagnosen diabetes, vilket gör sjukdomen till en av våra största folksjukdomar.

Diabetesförbundet kräver nu att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) stoppar den pågående processen att utesluta subventionen för diabeteshjälpmedel, i första hand insulinpumpar, fram till dess att en ny översyn av lagen har gjorts. Förslaget har fått många diabetiker att oroa sig för att de inte längre skall ha råd att behandla sin diabetes. Bristande diabeteskontroll och en misskött diabetes gör att patienten löper risk att drabbas av bland annat blindhet, njursvikt, hjärtinfarkt, stroke och problem med blodcirkulationen, som kan leda till amputation. Detta i sin tur ökar trycket ytterligare på den redan hårt tyngda vårdsektorn ytterligare.

Personer med diabetes är tillräckligt drabbade av sin sjukdom och ska inte behöva oroa sig för sin behandling eller för om deras plånbok räcker till för att behandla denna. De som använder en insulinpump är beroende av den. Beslutet att ta bort eller sänka subventionerna är en följd av en ny tolkning av det befintliga regelverket, en tolkning som gör att insulinpumparna inte längre kan klassas som förbrukningshjälpmedel, just för att deras livslängd är för lång.

Företrädare för såväl patienter som för vården har försökt nå socialminister Göran Hägglund, som emellertid valt att tacka nej till ett möte med motiveringen att denne inte har tid.

”Att stödet tas bort för svenska diabetiker ser vi inte som hållbart. Brighter stödjer Diabetesförbundet i dess strävan om att även pumpar i fortsättningen skall subventioneras, och vi räknar med att redan 2012 kunna erbjuda de övriga 341 000 diabetikerna marknadens första allt-i-ett-lösning för egenvård av diabetes” säger Truls Sjöstedt, VD för Brighter AB (publ).

Om Brighter AB (publ)
Brighter utvecklar och kommersialiserar innovativa lösningar för egenvård av diabetes. De är ett STING Alumni-bolag. Finansiering har kommit från ALMI, Innovationsbron, KAS Innovationsfond (en verksamhet inom Karl-Adam Bonniers stiftelse) samt privata investerare.

Under perioden 15 augusti till 2 september finns det en unik möjlighet att teckna aktier i Brighter. Efter introduktionsemissionen kommer Brighter att listas vid AktieTorget.

För mer information:
http://www.BrighterCompany.com/
http://www.BrighterCompany.com/video
http://www.facebook.com/brightercompany
http://twitter.com/Brighter_AB

Tel: +46 8 55 00 88 20
Fax: +46 8 55 00 88 30

Truls Sjöstedt, VD på Brighter AB
Telefon: +46 709 73 46 00
E-post: truls.sjostedt@brightercompany.com

Taggar:

Om oss

Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Website: https://brighter.se/ Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se

Prenumerera

Dokument & länkar