Teckningsperioden för Brighter AB:s (publ) teckningsoptioner TO 1 och TO 2 pågår.

Teckningsperioden för Brighters teckningsoptioner av serie 1  (”TO 1”) och 2  (”TO 2”) där en teckningsoption berättigar till teckning av en aktie är inledd och pågår till och med 2016-01-26.

Påminnelse till förvaltarregistrerade aktieägare.
Observera att sista dag för anmälan via bank och/eller förvaltare kan vara ett datum tidigare än sista teckningsdag för emissionen. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information i god tid före teckningsperiodens slut.

Kort om villkoren för TO 1 och TO 2.
En (1) innehavd teckningsoption Brighter TO 1 SE0007045232 eller Brighter TO 2 SE0007125893 berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Teckningskurs: 3,00 SEK per aktie

Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av aktier till och med 2016-01-26.

Handel med teckningsoptioner sker på Nasdaq First North fram till och med 2016-01-22

Teckningsoptioner som inte säljs eller utnyttjas för teckning av aktier under teckningsperioden kommer att förfalla utan värde och bokas automatiskt bort utan ersättning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Norström, COO
Telefon: 46 733 40 30 45
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Truls Sjöstedt, VD
Telefon: 46 709 73 46 00
E-post: truls.sjostedt@brighter.se

Om Brighter AB
Brighter utvecklar lösningar för en datadriven och mobil hälsovård. Genom sitt intellektuella kapital och sina innovativa hjälpmedel, jDome® och Actiste™, skapar bolaget en effektivare vårdkedja med individen i fokus. Målet är att förenkla, effektivisera och stärka informationsflödet av relevanta och pålitliga data mellan patienten och vården. Initialt satsar Brighter på diabetesvård och äldreomsorg, men det finns möjligheter att i framtiden verka på en övergripande nivå som spänner över fler sjukdomar och vårdinriktningar. Detta sker genom The Benefit Loop™, Brighters molnbaserade tjänst som kontinuerligt samlar, behandlar och delar data på användarens villkor. Läs mer här.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Besök Brighters pressrum här.

Taggar:

Om oss

Brighter utvecklar lösningar för en datadriven och mobil hälsovård. Genom sitt intellektuella kapital och det första hjälpmedlet Actiste®, skapar bolaget en effektivare vårdkedja med individen i fokus. Initialt satsar Brighter på diabetesvård, men det finns möjligheter att i framtiden verka på en övergripande nivå som spänner över fler sjukdomar och vårdinriktningar. Detta sker genom The Benefit Loop®, Brighters molnbaserade tjänst som kontinuerligt samlar, behandlar och delar data på användarens villkor. Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Remium Nordic AB, +46 (0)8 – 454 32 50, CorporateFinance@remium.com, www.remium.com